Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Massa  jämförelsemätningar

Inställd - Jämförelsemätning

Säkerställ dina mätningar genom att jämföra dig med andra

Ett verktyg

Kärt barn har många namn; kompetensprövning, jämförelsemätning, audit, intercomparison, provningsjämförelse, ringtext, round robin, etc. Kompetensprövning är ett verktyg, en metod att jämföra kvalitet och prestanda vid olika laboratorier och mätplatser. Swedac och SS-EN ISO/IEC 17025:2018 kräver att laboratorier deltar i jämförelsemätningar för att demonstrera sin kapabilitet och har en plan för deltagande i jämförelser, medan andra ISO-standarder rekommenderar att man deltar.

 

Ibland uppstår diskussion kring vad en kompetensprövning är och vad som krävs för att den skall kunna kvalificera ett laboratoriums arbetssätt. Hur väljer man lämpliga jämförelseobjekt och hur utvärderar man för att kunna dra rimliga slutsatser? Kraven måste möjliggöra test mot gränser som bestämts i förväg. Dåligt planerade eller genomförda jämförelser kan rentav skada och undergräva trovärdigheten för laboratoriers mät- och provningsverksamhet. ISO/IEC 17043:2010 och den tidigare ILAC G13 ger stöd i sådana frågor. Vad det innebär i praktiken är också exempel på sådant du får insikter om under denna kursdag. Vi kommer också att gå igenom delar av ISO 13528:2015 om beräkningsmodeller för utvärdering av jämförelsemätningar.

Mål och syfte

Teknikområden som berörs är kalibrering, provning och kemisk analys (under kursdagen kommer exempel från några av dessa områden att presenteras) och föredragshållarna har långvarig erfarenhet som tekniska bedömare.

Målgrupp

Laboratorier (med och utan ackreditering), mätplatser, bedömare, ackrediteringsorgan samt i viss mån "arrangörer av egna jämförelsemätningar".

Föreläsare

Magnus Holmgren, RISE 

Eskil Sahlin, RISE

Fredrik Arrhén, RISE 

Innehåll

Preliminärt program

 

09.00             Samling, registrering, kaffe och presentation               

Kompetensprövningar som kvalitetssäkring enligt ISO/IEC 17025, Magnus Holmgren

Att använda kompetensprövning som ett verktyg. Hur påverkas vi av nya krav i ISO 17025 och ändringar i ILAC-, EA- och SWEDAC-dokument? Även de administrativa delarna i ISO 17043 tas upp.

Kraven på ett ackrediterat laboratorium, Magnus Holmgren

I vissa fall ingår regelbundna jämförelsemätningar i de krav ackrediteringsorganen ställer på ett ackrediterat lab. I dessa fall finns en del formella detaljkrav att tänka på för att jämförelsen ska kunna tillgodoräknas. Dessutom får du exempel på hur en tillsyn/bedömning kan gå till, och hur resultaten från utförda jämförelsemätningar vägs in i den totala bilden.

Grunder, principer och standarder, Fredrik Arrhén

Vad är en jämförelsemätning, hur identifierar man lämpliga jämförelser, hur genomför man dem och hur tolkar/använder man resultatet? ISO 13528 (beräkningsmetoder i jämförelser) och motsvarande delar i ISO 17043 gås igenom.

Metoder och hantering av utrustning och resultat, Fredrik Arrhén

Hur man arrangerar interna jämförelser.

12.30             Lunch

13.30             Jämförelsemätningar inom kemiområdet, Eskil Sahlin

Översikt om metoder och material som används för kemilaboratorier. Genomgång av material från EA-4/18, Inklusive fördjupningsdel med diskussion kring subdiscipliner.

Övning/diskussion

Utvärdering av övningar och diskussion                   

-16.30 (ca)    Kursen avslutas

Program

Praktisk information

Kommun

Borås stad

Plats

Kursen är inställd. Nytt datum kommer att läggas ut framöver.

Mat och logi

Boka hotellrum

Ett antal rum kommer att finnas förbokade på Hotell Borås Best Western till rabatterat pris. Sista bokningsdatum är samma dag som sista anmälningsdatum; efter detta datum går det att boka i mån av plats.

Typ av arrangemang

Kurs

Validering

Kursintyg

Anmälningsinformation

Avgift

7 150 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Faktureras efter avslutad kurs

Bokningsvillkor

Anmälan senast 14 dagar före kursstart. Anmälan är bindande.

Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kursstart utan kostnad. Återbud därefter, fram till 7 dagar före kursstart, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare. Deltagarantalet är begränsat. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang vilket i sådana fall meddelas senast dagen efter sista anmälningsdag.

Registrera dig här

Behandling av dina personuppgifter

Ansvarig

Fredrik Arrhén

Senior forskare

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
Image CAPTCHA
Skriv in de bokstäver du ser i bilden ovan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lena Gamalielsson

Ansvarig

Lena Gamalielsson

Kundsupportadministratör

Läs mer om Lena

Kontakta Lena
Image CAPTCHA
Skriv in de bokstäver du ser i bilden ovan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.