Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

IEC 61508 – Pålitliga elektroniksystem

2-dagars kurs i standard IEC 61508 som på en detaljerad nivå går igenom kraven på både system, hårdvara samt programvara. Målet med kursen är att man skall få tillräcklig förståelse kring IEC 61508 och hur den är uppbyggd för att själv kunna jobba vidare.

Den internationella standarden IEC 61508 kan användas för funktionssäkerhet i elektriska, elektroniska eller programmerbara system. Metodiken för att bygga säkra system är densamma även om tillämpningarna är olika. Kursen går igenom grundläggande begrepp som Safety Life Cycle och SIL (=Safety Integrity Level) och ger idéer om hur man arbetar vidare.

Dessutom förklarar kursen de olika steg som ingår vid utveckling av ett säkerhetskritiskt system, från konceptstadiet fram till dess att systemet driftsätts. IEC 61508 kan användas både för framtagning av hela säkerhetskretsar men även vid framtagning av individuella komponenter och därför förklarar kursen vilka delar som är viktiga i respektive fall.

Kursen går även i detalj igenom kraven kring tillförlitlighetsberäkningar av hårdvaran där det bland annat ingår att bestämma hårdvarutillförlitligheten PFHd (=Probability of Dangerous Failure per Hour) respektive PFD (=Probability of Failure on Demand) samt bestämma SFF (=Safe Failure Fraction) vilket är ett mått som beskriver vilken grav av feldetektering som finns inbyggd i varje enskild komponent.

Mål och syfte

Att ge en inblick i de mest väsentliga delarna av IEC 61508 och ge en tillräckligt detaljerad kunskap för att själv kunna gå vidare och tillämpa standarden.

Målgrupp

Hårdvarukonstruktörer, programmerare, testingenjörer, drift- och underhållspersonal.

Föreläsare

Johan Hedberg - RISE

Ted Strandberg - RISE

Innehåll

Inledningsvis går kursen igenom allmänna begrepp samt förklarar hur denna standard kan tillämpas. Kursen innehåller bland annat följande delar:

• Genomgång av kopplingen mellan IEC 61508 och olika branschstandarder.
• Beskrivning av vilka faser som ingår i den s.k. Safety Life Cycle
• Beskrivning av vilka krav som standarden ställer på safety management
• Genomgång av vilka krav standarden ställer gällande oberoende 3:e parts granskning av säkerhetskretsen
• Riskanalys samt identifiering av säkerhetsfunktioner
• Framtagning av säkerhetskravspecifikation
• Hårdvarukonstruktion
• Tillförlitlighetsberäkningar av hårdvara (t.ex. bestämning av PFHd , PFD samt SFF)
• Mjukvarukonstruktion
• Verifiering & validering
• Drift & underhåll av säkerhetsfunktioner

Teorin i kursen varvas med praktiska exempel.

Praktisk information

Tid

13 okt 2020 - 14 okt 2020

Kommun

Borås stad

Plats

Kursen kommer att hållas online via Teams, länk kommer att skickas ut dagen innan.

Typ av arrangemang

Kurs, Webbaserad

Validering

Kursintyg

Anmälningsinformation

Avgift

11 400 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Kursavgiften faktureras.

Sista anmälningsdatum

6 okt 2020

Bokningsvillkor

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till arrangemanget. Vi skickar faktura på deltagaravgiften.

Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang vilket i sådana fall meddelas snarast.

Avbokning kan göras utan kostnad upp till 14 dagar före arrangemangets start. Återbud därefter, fram till 7 dagar före start, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Anmäl dig här

Behandling av dina personuppgifter

Ansvarig

Johan Hedberg

Enhetschef

+46 10 516 50 71
johan.hedberg@ri.se

Läs mer om Johan

Administratör

Elisabeth Smedberg

Administratör

+46 10 516 53 84
elisabeth.smedberg@ri.se

Läs mer om Elisabeth