Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Evidensbaserad stadsutveckling
Foto: Mikael Broberg

Evidensbaserad stadsutveckling för praktiker

RISE och RADAR ger tillsammans en utbildning i hur du arbetar mer strukturerat med kunskap för en hållbar stadsutveckling. Kursen ges under fem heldagar i Göteborg, Stockholm och Malmö, och nästa omgång startar våren 2020.

Evidensbaserad stadsutveckling är en attityd och en metod som bidrar till stringenta diskussioner och frigör utrymme för kreativa idéer. Det är motsatsen till önsketänkande, anekdotisk bevisföring och suboptimerade beslut. Det är en syntes av fyra olika perspektiv inom stadsutveckling: vad forskning visar; kunskap från urbana professionella som byggherrar, byggare, arkitekter eller andra konsulter; vad de som bor och arbetar i ett område som ska utvecklas tänker samt hur övriga organisationer som finns inom området resonerar. Det är en mix av dessa perspektiv som utgör evidensbaserad stadsutveckling. 

RISE och RADAR ger, tillsammans med Urbanivation, en utbildning i hur du arbetar mer strukturerat med kunskap - för en hållbar stadsutveckling. Den första kursen pågår hösten 2019/vintern 2020 i Göteborg. Efter årsskiftet kommer tre nya kurser att starta, en i Göteborg, en i Malmö och en i Stockholm.

Efter genomgången kurs kommer du att kunna göra mer sammanvägda analyser, kunna reflektera mer metodiskt kring kunskap i relation till dina projekt. Och just konkreta projekt är i fokus för utbildningen. Varje deltagare har med sig ett skarp projekt till kursen, som innehåller lärarledda reflektionsövningar och en kortare skriftlig inlämningsuppgift i slutet på utbildningen.  

Mål och syfte

Ett stringent och kreativt samtal baserat på fakta skapar bra framdrift i processen och en ärlighet som bygger förtroende. 

Genom att rikta blicken mot en evidensbaserad praktik, som bygger på ett jämlikt möte mellan teoretisk forskningskunskap och praktisk erfarenhet skapar vi broar över det växande gapet mellan teoretiska kunskaper om hållbar stadsutveckling och konkreta erfarenheter från olika försök att planera och bygga mer hållbart.

Utgångspunkten är att komma bort ifrån en anekdotisk bevisföring - där man mer går på magkänsla, en otestad hypotes, eller arbetar från vagt definierade begrepp.

Är det svårt?
Både ja och nej. Det är inte svårt att skapa och samla in god och valid kunskap - vare sig det handlar om statistiska underlag eller berättelser om det goda stadslivet. 

Det svåra är att få till en bra gemensam process där vi värderar kunskapen, gör kloka avvägningar och därefter rätt val i gestaltningsprocessen. Att röra sig från ord till handling. Metoden och attityden evidensbaserad stadsutveckling guidar genom 
den översättningsprocessen och ser till att en god förståelse omsätts i förslag.

Vad innehåller metoden?
Evidensbaserad stadsutveckling är en syntes av fyra olika perspektiv inom stadsutvecklingen: 

  • Vad forskningen visar; Kunskap från professionella inom stadsutvecklingen så som byggherrar, byggare, arkitekter eller andra konsulter; 
  • De som bor och arbetar i ett område som ska utvecklas.
  • Eller övriga organisationer som finns inom området.

Det är en mix av de perspektiven som utgör evidensbaserad stadsutveckling. 

Målgrupp

Alla som arbetar med stadsutveckling och planering i privat och offentlig sektor

Föreläsare

Kursen leds av Magnus Johansson, Fil Dr i Pedagogik vid RISE Stadsutveckling och Joakim Forsemalm, Fil Dr, Docent i Etnologi vid Radar arkitektur och planering. Medverkar gör också Paul Göransson, civilekonom vid Urbanivation i Göteborg. 

Kursen ges på svenska.

Innehåll

Kursen ges som fem heldagar (på fredagar) med start i januari/februari 2020. Kurstillfällena ligger med cirka tre veckors mellanrum. Tider för samtliga kursdagar är 09.00-16.00. Se datum för de olika städerna längre ner på sidan.

Kurstillfälle 1
Introduktion till evidensbaserad stadsutveckling
Genomgång av deltagarnas case/projekt
Fördjupning: Organisatorisk evidens 
Uppgift 1: Organisationskartan och Kapacitetskartläggning 

Kurstillfälle 2
Gemensam reflektion om uppgift 1
Fördjupning: professionell evidens 
Uppgift 2: Självskuggning: när använder jag mina professionella kunskaper - och vilka är de egentligen? 

Kurstillfälle 3
Gemensam reflektion om uppgift 2
Fördjupning: vetenskaplig evidens 
Uppgift 3: Självskuggning: vilka vetenskapliga källor använder jag och i vilka sammanhang?

Kurstillfälle 4
Gemensam reflektion om uppgift 3
Fördjupning: intressentevidens 
Uppgift 4: Självskuggning: hur lyssnar på jag intressenter - och vilka är de egentligen?

Kurstillfälle 5
Gemensam reflektion om uppgift 4
Slutgenomgång av projekt, uppsamlande diskussioner 

---------------

Datum i Göteborg: 31 januari, 6 mars, 3 april, 
8 maj, 5 juni 

Datum i Stockholm: 7 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj, 19 juni

Datum i Malmö: 24 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj

Röster från tidigare deltagare

"Bra samtal och erfarenhetsutbyten. Mycket trevliga och kunniga kursledare!"

"Dialogens betydelse och värde visades i kursens upplägg och det tar jag med mig i mitt arbete"

"Högt i tak för diskussioner. Generöst, hemtrevligt och öppet och välkomnande bemötande."

"Det är mycket bra att kursen är kopplad till ett eget aktuellt projekt - det blir mer konkret och ger bättre diskussioner."

Praktisk information

Kommun

Göteborgs stad

Plats

Göteborg: hos Radar arkitektur & planering, Surbrunnsgatan 6, Göteborg.

Malmö: Radar arkitektur, Kristianstadsgatan 16

Stockholm: centrala Stockholm, lokal ej klar

Mat och logi

Fika, lunch och huvudsaklig kurslitteratur är inkluderat i priset.

Typ av arrangemang

Utbildning

Anmälningsinformation

Avgift

19 500 SEK exklusive moms

Anmälan via epost till utbildning@radar-arkplan.se

Behandling av dina personuppgifter

Magnus Johansson

Ansvarig

Magnus Johansson

Senior forskare

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.