Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Samarbete med digitala hjälpmedel

Digitalisering och Industri 4.0

Teknikutveckling och digitalisering skapar enorma möjligheter för ditt företag att öka kundvärdet genom att effektivisera processer, höja kvaliteten, skapa nya intäkter och sänka produktionskostnaderna. Men utmaningarna är stora och Sveriges regering har därför tagit fram en strategi för nyindustrialisering. Att digitalisera verksamheten kräver ett systematiskt tillvägagångssätt, förändrat ledarskap och ett helt nytt sätt att tänka inom industrin. Utbildningsprogrammet ”Digitalisering och Industri 4.0” är upplagt i ett antal steg för att stödja företag av alla storlekar i sin utveckling.
Vi har möjlighet att anpassa innehållet efter företagets behov och önskemål. Återkom om ni önskar en offert. 

"Digitalisering och Industri 4.0” är ett utbildningsprogram som går på djupet, uppdelat på tre delkurser.

 1. Konceptuella grunder i den digitaliserade industrin
 2. Avancerade koncept i den digitaliserade industrin
 3. Den digitala fabriken

Utbildningen är praktiskt orienterad. Den erbjuder konkreta koncept, tekniker, strategier och exempel på implementerade projekt.

Vad gör den här utbildningen unik?

 • Systematiskt grepp på Industri 4.0 ger en djupare förståelse av konceptet
 • Praktiskt orienterad
 • Anpassad för små och medelstora företag
 • Teknologiska och strategiska frågor
 • Tvärfunktionellt perspektiv
 • Branschöverskridande perspektiv

 

 

Mål och syfte

"Digitalisering och Industri 4.0" är en unik utbildning från Tyskland med fokus på hållbarhet, kompetens och innovationskraft. I samverkan med German Innovation Centre for Industry 4.0 arrangerar RISE ett utbildningsprogram som stödjer utveckling av en produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv, och därmed också bidrar till företagets attraktivitet som arbetsplats.

Globaliseringen gör att företag möter konkurrenter på ett helt annat sätt än tidigare. Utbildningen ger dig insikter i digitaliseringens utmaningar och möjligheter, och lägger en grund för strategiska beslut. Samtidigt är det konkreta, operativa frågor och pragmatiska lösningar som står i centrum. Kurserna 1, 2 och 3 är utformade så att du som vill, kan utgå från egna problemställningar.

 

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare och anställda på företag som vill få insikter i de utmaningar och möjligheter som den nya industriella revolutionen skapar.

Förkunskapskrav

Kurs 1 kräver inga förkunskaper. Kurs 2 och 3 kräver de föregående kurserna som förkunskap.

Föreläsare

Philipp Ramin, vice VD för Münchner Kreis och grundare av German Innovation Centre for Industry 4.0. Philipp är också initiativtagare till den första öppna webbplattformen för Industri 4.0 (www.i40.de).

Föreläsare från RISE, Research Institutes of Sweden.

Utbildningen ges i Sverige på en blandning av svenska och engelska.

Innehåll

 

Delkurs 1 – Konceptuella grunder i den digitaliserade industrin

 • Utvecklingen av konceptet för Industri 4.0
 • Grunderna för digitalisering
 • Big Data
 • Internet of Things and Services
 • Industri 4.0-matris
 • Horisontell och vertikal integration
 • Forskning och Utveckling 4.0
 • Produktion 4.0
 • Logistik 4.0
 • Affärsmodellsinnovation 4.0

Delkurs 2 – Avancerade koncept inom Industri 4.0

 • Snabbrepetition Kurs 1 och teoriprov
 • Kvalitetsmanagement 4.0
 • Service och underhåll 4.0
 • Eftermarknad 4.0
 • Affärsanalys och data mining
 • Ekosystem 4.0
 • Horisontell och vertikal integration II
 • Robotik 4.0
 • Autonoma system
 • Anställning och arbetsplats 4.0

Delkurs 3 – Den digitala fabriken

 • Snabbrepetition Kurs 2 och teoriprov
 • Human machine collaboration och hjälpsystem
 • Augmented reality
 • Cloud computing och service-orientering
 • Software system environment
 • Change management för I4.0
 • IT-säkerhet
 • Kontinuerlig och digital ingenjörskonst
 • Additiv tillverkning och 3D-printing
 • Digital implementation management

Praktisk information

Kommun

Göteborgs stad

Typ av arrangemang

Utbildning

Anmälningsinformation

Betalningsinformation

Offereras vid beställning

Behandling av dina personuppgifter

Linnea Svenman Wiker

Administratör

Linnea Svenman Wiker

Projektkommunikatör

+46 10 228 44 15
linnea.svenman.wiker@ri.se

Läs mer om Linnea