Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Begränsa temperatursprickorna - påbyggnad till ConTest Pro

Detta är kursen för dig som har gått grundkursen ”Begränsa temperatursprickorna – användning av ConTeSt Pro!” och som redan har en viss kunskap kring planering, genomförande och uppföljning kring temperatursprickor i nygjutna betongkonstruktioner.

Vid såväl projektering som produktion är det viktigt att beställare, projektörer och entreprenörer är medvetna om hur olika sprickbegränsade åtgärder påverkar det tekniska och ekonomiska resultatet. Det är viktigt med en klar ansvarsfördelning och ett fungerande samspel mellan alla inblandade aktörer.

Under denna kurs går vi igenom bakgrund och modeller i beräkningssystemet ConTeSt Pro, bl a olika sätt att behandla tvånget inom konstruktionen likväl som inverkan av anslutning mot befintlig konstruktion eller mot mark/berg.

Fokus läggs bl a på hjälpmedel för att bestämma tvånget vid successiva gjutningar av tunneletapper.

Kursen innehåller även diskussion kring genomförda analyser för praktiska fall både vad gäller erforderliga dokument och de tekniska villkoren kring analysen.

Mål och syfte

Syftet med denna kurs är att, jämfört med grundkursen, mer i detalj öka förståelsen av mekanismerna som formar tidiga så kallade temperatursprickor.

Kursdeltagarna får på egen bärbar dator under kursens gång tillgång till programmet ConTeSt Pro och ett antal Excel-ark för beräkning av 3D-tvång vid successiva gjutningar av tunnlar.

Kursens mål är att deltagarna lär sig den grundläggande hanteringen av dessa hjälpmedel.

Målgrupp

Beställare, projektörer och entreprenörer

Förkunskapskrav

Grundkursen Begränsa temperatursprickorna - användning av ConTest Pro!

Föreläsare

Jan-Erik Jonasson, JEJMS Concrete
Kjell Wallin, Betong och Stålteknik
Anders Hösthagen, Luleå Tekniska Universitet

Innehåll

  • Användning av ConTeSt Pro för beräkning av temperatur och spänningar i nygjuten betong.
  • Diskussion kring utförda beräkningar i ConTeSt Pro.
  • Beräkningar av sprickrisk vid tvång från omgivande strukturer.
  • Genomgång av framtagna Excel-ark för beräkningar av 3D-tvång för olika gjutetapper vid successiva gjutningar av tunnlar och hur detta tvång kan appliceras i ConTeSt Pro i ett "ingenjörsmässigt" system kallat ERM (Equivalent Restraint Method)

Övrig information

Medtag egen bärbar dator som kan användas vid beräkningar på kursen. Excel-program ska finnas installerat på datorn.

Praktisk information

Tid

30 okt 2019

Kommun

Stockholms stad

Arrangör

Division Samhällsbyggnad, CBI Betonginstitutet

Typ av evenemang

Kurs

Avgift

9 000 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Lunch och fika ingår i kursavgiften

Vid anmälan till både grund- och fortsättningskursen blir kostnaden 22 000 kr för bägge kurserna

Sista anmälningsdatum

29 okt 2019

Anmälan

Plats

RISE CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm

Mat och logi

Lunch och fika ingår i kursavgiften

Ansvarig

Marléne Johansson

Utbildningsledare

+46 10 516 68 81
marlene.johansson@ri.se

Läs mer om Marléne

Administratör

Cecilia Eklund

Kursadministratör

+46 10 516 68 73
cecilia.eklund@ri.se

Läs mer om Cecilia