Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ulrik Franke

Tel +46 10 228 43 84

E-post ulrik.franke@ri.se

Kontor Kista

Avdelning sse

ORCID 0000-0003-2017-7914

Jag är senior forskare vid Software and Systems Engineering Laboratory (SSE) på RISE SICS. Mina forskningsintressen omfattar tillgänglighet hos IT-tjänster, Enterprise Architecture, cyberförsäkringar, situationsförståelse i cybermiljön och transparenta algoritmer.

Sedan 2017 är jag biträdande redaktör för tidskriften Enterprise Modelling and Information Systems Architectures (EMISAJ). Mellan 2015 och 2018 ledde jag tillsammans med andra workshopen Trends in Enterprise Architecture Research (TEAR).

Vid KTH:s skola för elektroteknik och datavetenskap bihandleder jag doktoranderna Stefan Varga och Jacob Dexe. Jag var också bihandledare till Margus Välja som disputerade 2018 på en avhandling om automatisk modellering av IT-arkitekturer.

Innan jag kom till RISE var jag förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, där jag arbetade mellan 2011 och 2015 i gruppen Beslutsstödssystem.

På fritiden nyöversätter jag Aleksandr Pusjkins mästerverk Jevgenij Onegin från ryska till svenska. Följ gärna projektet på https://www.onegin.se.