Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för kvalitet

Ett certifierat ledningssystem för miljö ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt miljöarbete som tillför värde för organisationen och dess kunder. Det blir ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar mot hållbar utveckling.

Syfte

Organisationer som certifierar sig för ISO 14001 visar både internt och externt att den gör ett aktivt val gällande verksamhetens miljöstyrning och hur verksamhetens produkter och tjänster påverkar miljön över sin livstid.

Med RISE Certifiering som certifieringsorgan får du en partner att växa med. Vi tillhandahåller verifiering av utsläppsrätter samt ett stort utbud av certifieringstjänster inom ledningssystem, produkt och person. Våra revisorer finns över hela landet och för att säkra kompetensen har vi en mix av anställda och kontrakterade revisorer.

Den starka kopplingen mellan forskningsinstitutet RISE och RISE Certifiering gör att våra revisorer har den senaste informationen inom många områden. Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare att skapa en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Nytta

Miljöledningsstandarden kan användas av alla organisationer. Det är ledningens verktyg för att styra hur verksamhetens miljöarbete planeras, genomförs, följs upp och ständigt förbättras. Den hjälper organisationer att

  • kartlägga och minska sin miljöpåverkan
  • säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav
  • ge ledningen en god kontroll över organisationens miljöpåverkan
  • sätta upp konkreta miljömål för förbättringar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet
  • ständigt förbättra sin miljöprestanda
  • skapa hållbara affärsmodeller

Metod

En oberoende ackreditera överenskommelse med specifika krav för certifiering av miljöledningssystem säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Läs mer om hur certifieringen går till (länk till dokument Certifieringsprocessen)

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för kvalité enligt ISO 9001:2015 kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Se kontaktpersoner nedan

Fakta

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för kvalitet - ISO 9001

Typ

Certifiering

Certifiering

Område

Certifiering

Standarder

  • Certifiering av ledningssystem för kvalitet – ISO 9001
  • Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö – ISO 45001
  • Certifiering av ledningssystem för energi – ISO 50001
  • Verifiering av växthusgaser

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontakt

Försäljning Certifiering

+46 10 516 50 00
ceforsaljning@ri.se

Kontaktperson

Klaes Alpsten

Sektionschef

+46 10 516 60 95
klaes.alpsten@ri.se

Läs mer om Klaes