Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Virtuell testbädd för brand och säkerhet med simulering och modellering

Specialistkompetenser inom simulering och modellering av material och strukturer belastade av brand. Hur en brand utvecklas och påverkar sin omgivning.

Viktiga verktyg är olika programvaror för CFD (Computational Fluid Dynamics) och FEM (Finite Element Modeling). Inom testbädden är kvalitetssäkring en nyckelfaktor. Tillsammans med laborativa resurser och erfarenheter från verkliga brandexperiment kan simuleringar valideras och kontrolleras.

Exempel på simuleringar är branddynamiken i undermarksanläggningar, bärförmåga hos belastade strukturer vid brand, optimering av isolering hos bärande konstruktioner, och simulering av värmetransport och släckning av brand i silos med självantänd träpellets.

Fakta

Testbäddsnamn

Brandsimulering

Etableringsår

2014

Testbäddskategori

Virtuella miljöer (ViM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Energi och Miljöteknik

Område

Brandsäkerhet

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress Brinellgatan 4, 504 62 Borås

Lars Boström

Forsknings och Affärsutvecklare

+46 10 516 56 08
lars.bostrom@ri.se

Läs mer om Lars