Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Substitution av hormonstörande ämnen

Substitutionscentrum har medverkat till ett verktyg som stöd för att fasa ut hormonstörande ämnen i byggbranschen. Metoden kan appliceras även för andra typer av varor och produkter.

För byggprodukter finns flera webbaserade plattformar som stöd för hälso- och miljöbättre val. Byggvarubedömningen, Sunda hus och BASTA är de mest använda. Plattformarna kan användas som en positiv lista för att identifiera bättre alternativ och är ett viktigt bidrag till att nå det nationella miljökvalitetsmålet: Giftfri Miljö.

  • IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med flera aktörer bland andra Substitutionscentrum, tog under hösten 2019 fram en vägledning för hur hormonstörande ämnen bättre ska inkluderas i bedömning av byggprodukter, ”Guidance document for handling criteria for endocrine disruptors in the construction industry” (IVL rapport B2369, 2020). I vägledningen beskrivs ett arbetsflöde och ett beslutsträd som kan användas för att bedöma om ett ämne ska klassas som hormonstörande.
  • BASTA har tagit fram ett enklare material, en handledning på svenska, anpassat till byggindustri som vill registrera sina produkter i BASTA. För att avgöra vilka ämnen som omfattas använder BASTA från den 1/1 2020 den metod som beskrivs i vägledningen.
  • Enligt BASTAs kriterier får inte ämnen med hormonstörande egenskaper ingå i halter som är lika med eller överstiger 0,1%.

Själva arbetsflödet är inte begränsat till byggindustrin, utan grundar sig i listor framtagna av bland andra ECHA och ChemSec. Det betyder att även om syftet var att ta fram en vägledning för byggindustrin, framförallt för BASTA, så kan samma metod appliceras inom fler branscher.

Tonie Wickman

Kontaktperson

Tonie Wickman

Rådgivare

+46 10 516 53 40

Läs mer om Tonie

Kontakta Tonie
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.