Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innan du börjar ditt arbete med substitution

Systematiskt kemikaliearbete är en stor och komplex fråga. Då är det viktigt ställa sig frågan: varför ska vi göra det här i vår organisation? Här får du några inledande tips och råd.

Sätt upp miljömål för din organisation

I Sverige har vi ett nationellt miljökvalitetsmål för en giftfri miljö (läs mer här). Genom att sätta upp kemikaliemål för din verksamhet blir det lättare att engagera medarbetarna i din organisation, följa era framgångar och kommunicera ert arbete i er hållbarhetsredovisning.

Beroende på verksamhet och var i substitutionstrappan ditt företag befinner sig kan målen se olika ut. Gör en prioritering och börja så stort eller smått som din verksamhet orkar med, alla steg är ett steg i rätt riktning!

Tänk på att ditt företag har ansvar för att de produkter ni säljer är säkra och uppfyller de regelverk som finns för kemikalier. 

Läs mer och hämta inspiration till miljömål

 • Sverigesmiljömål.se: Information om hur du kan arbeta med miljöfrågor, ladda ner förslag till miljöpolicy för mindre företag (tjänsteföretag, handelsföretag och varuproducerande företag) samt läsa om hur ditt företag kan göra för att nå målet En Giftfri Miljö.
 • Våra goda exempel på andra företag som satt upp och genomfört mål.
 • Länsstyrelsen, Miljömål för SMF: Vägledning för små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin, för arbete med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030.
 • Miljömål för byggbranschen: Länsstyrelsen erbjuder vägledning för företag inom bygg-, anläggnings-, och fastighetssektorn för att arbeta med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030.

Inför avtal med dina leverantörer

Om du arbetar med leverantörer utanför Europa är det extra viktigt att införa ett kemikalieavtal.
Avtalet bör innefatta krav på att leverantören följer och förstår EU:s lagstiftningar:

 • REACH
 • POPs
 • Biocidförordningen
 • Förpackningsdirektivet
 • Övrig lagstiftning relevant för dina produkter

Avtalet kan också innefatta krav på att leverantören fyller i intyg och uppfyller krav i eventuella restriktionslistor som vi går igenom i Steg 1.

Kartlägg varor utifrån risk

Du kan exempelvis börja ditt kemikaliearbete genom att avgränsa dig till varor med högst risk. Arbetet med kemikalier kan du sedan utöka till fler varor i ditt sortiment över tid. Kemikalieinspektionen har tillsammans med Naturvårdsverket och Framtida Handel tagit fram guiden Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp. En del av guiden ger vägledning i hur du prioriterar varor att börja jobba med utifrån produktionsvolymer och exponeringsrisk.

Gå till guiden

Börja med en utvald kemikaliegrupp

En strategi som nämnts är att avgränsa dig till utvalda varor, men du kan även börja med att fasa ut en utvald kemikaliegrupp.

Om du tillverkar eller säljer varor inom en bransch så finns det säkerligen problematiska funktionskemikalier beroende på material eller produktion.
Du kan exempelvis börja undersöka om dina varor innehåller så kallade SVHC-ämnen, eller börjar med utvalda funktionskemikalier.

Ett aktuellt exempel är flourkarboner. Flourkarboner har unika egenskaper för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns det i allt från funktionskläder, textilier, skidvalla, brandskum, pizzakartoner, impregneringssprayer och skönhetsprodukter. Läs mer om flourkarboner som PFAS här.

Läs om hur Peak Performance jobbat för att fasa ut 80% av flourkarboner från deras produktion.

Miljömärkning av varor

Om din verksamhet köper in varor kan du välja miljömärkta produkter, när det finns.

Som producerande företag kan en kemikaliestrategi vara att miljömärka ett sortiment eller vara/produkt. Miljömärkning Sverige AB utvecklar kriterier för olika produkt- eller tjänsteområden utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Det är Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.

Svanen är en etablerad miljömärkning med hög kännedom hos konsument i Sverige (96%). Deras kriterier innefattar kemikaliekrav väl genomarbetade för olika material och produkter.

Till Miljömärkning Sveriges webbplats

Fler miljömärkningar med kemikaliekrav
TCO Certified - för elektroniska produkter
Bra Miljöval - Naturskyddsföreningens märkning
EU-Ecolabel - EU Ecolabel for Consumers
GOTS - Textil
OEKO-TEX® - Textil

Konsultcheckar

Det finns regionala och kommula ekonomiska stöd för utveckling av Små och Medelstora företag, kallade Konsultcheckar. Vi uppmuntrar mindre företag till att se över vad som finns tillgängligt för er och om ni kan få ekonomiskt stöd för uppstart med systematiskt kemikaliearbete. 
Generella kriterier för konsultcheckar:

 •  Ges för att stärka kompetens där det inte finns
 •  Insatsen ska vara under avgränsad tid
 •  För mindre företag

 

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp och vägledning kring hur du ska börja jobba med substitutionsfrågan i ditt företag.

Vidare till Steg 1. Ta fram innehåll


Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Nina

Kontakta Nina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.