Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Innan du börjar ditt arbete med substitution

Du har tagit beslut om att börja med systematiskt kemikaliearbete - toppen! Men uppstartsarbetet kan vara kämpigt. Då är det viktigt ställa sig frågan: Vad är drivkraften för vår organisation och vad ska jag tänka på? Här får du några inledande tips och råd.

Sätt upp miljömål för din organisation

I Sverige har vi ett nationellt miljökvalitetsmål för kemikalier med mål att uppnå en giftfri miljö (läs mer här). Genom att fastställa egna kemikaliemål så underlättar det arbetet med att motivera ledningen, engagera medarbetarna i din organisation, följa era framgångar och kommunicera ert hållbarhetsarbete.
Beroende på verksamhet och var i substitutionstrappan ditt företag befinner sig kan målen se olika ut. Prioritera och börja så stort eller smått som din verksamhet mäktar med, alla steg är ett steg i rätt riktning!

Tänk också på att ditt företag har ansvar för att de produkter ni säljer är säkra och uppfyller de regelverk som finns för kemikalier. 

Läs mer och hämta inspiration till miljömål

 • Sveriges Miljömål - Giftfri Miljö: Hitta information om hur du kan arbeta med miljöfrågor, ladda ner förslag till miljöpolicy för mindre företag (tjänsteföretag, handelsföretag och varuproducerande företag) samt läsa om hur ditt företag kan göra för att nå målet En Giftfri Miljö.
 • Goda exempel från Substitutionscentrum om hur andra organisationer jobbar med kemikalier. 
 • Länsstyrelsen, Miljömål för SMF: Vägledning för små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin, för arbete med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030.
 • Miljömål för byggbranschen: Länsstyrelsen erbjuder vägledning för företag inom bygg-, anläggnings-, och fastighetssektorn för att arbeta med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030.

Konsultcheckar

Substitutions- och kemikaliearbete är tyvärr inte gratis. På Tillväxtverkets hemsida finns en sammanställning av regionala stöd och bidrag som du kan söka för att utveckla verksamheten. Konsultcheckar kan användas för tillfälliga insatser där det saknas kompetens, investeringsbidrag kan sökas för inköp av nya maskiner (tex om du byter ut rengöringskemikalier till en maskin) eller samverkansprojekt.

Vi uppmuntrar mindre företag till att se över vad som finns tillgängligt för er och om ni kan få ekonomiskt stöd för uppstart med systematiskt kemikaliearbete eller substitution.
 

Här kan du läsa om hur ett företag fick anslag från Västra Götalandsregionens FoU-kort för att identifiera säkrare alternativ till skadliga lösningsmedel i ett utvecklingsprojekt tillsammans med RISE.

Generella kriterier för konsultcheckar:

 •  Ges för att stärka kompetens där det inte finns
 •  Insatsen ska vara under avgränsad tid
 •  För små och medelstora företag

Gå till Tillväxtverkets hemsida

Prioriteria varor utifrån risk

När du ska börja ditt systematiska kemikaliearbete arbetet förenklas genom att första begränsa det till varor med högst risk. Arbetet med kemikalier kan du sedan utöka till fler varor i ditt sortiment över tid. Kemikalieinspektionen har tillsammans med Naturvårdsverket och Framtida Handel tagit fram guiden "Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp". I sektion "Prioritera produktgrupp" finns en vägledning i hur du prioriterar varor att börja jobba med.

Gå till guiden

Inför avtal med dina leverantörer

Ett kemikalieavtal är ett kontrakt mellan dig och din leverantör som innefattar krav på kemikalier.
Om du arbetar med leverantörer utanför Europa är det extra viktigt att på sikt införa ett kemikalieavtal med dina leverantörer.
Avtalet bör innefatta krav på att leverantören följer och förstår EU:s lagstiftningar.

Exempel på lagstiftning som kan ingå i ett kemikalieavtal:

 • REACH-förordningen
 • POPs-förordningen
 • Biocidförordningen
 • Förpackningsdirektivet
 • Övrig lagstiftning relevant för dina produkter tex. Biocidförordningen, Leksaksdirektivet eller RoHS (elektronik)

Exempel på andra krav och information som kan ingå i ett kemikalieavtal:

 • Hänvisa gärna till er egen hållbarhet/kemikaliepolicy.
 • Länka till lagstiftningen.
 • Sammanfatta lagstiftningen med en förenklad text till dina utomeuropeiska leverantörer.
 • Krav på att leverantören svarar på frågor om kemikalieiinnehåll och fyller i eventuella intyg för produkterna, tex. Substitutionscentrums intyg för kemikalier i material.
 • Krav på att ämnen från utvalda restriktionslistor inte får förekomma i produkterna tex. Kandidatförteckningen i REACH.

 

Miljömärkning av varor

Miljömärkningar är ett etablerat sätt för att öka sin verksamhets hållbarhetsarbete. Många miljömärkningar har integrerat kemikaliekrav i sina kriterier med kemikalier. Om din verksamhet köper in varor kan du välja miljömärkta produkter. Finns det inga tillgängliga produkter kan du börja ställa krav på miljömärkning - vilket kan bli startskottet för förändringsarbete inom en bransch som hamnat efter. 

Som producerande företag kan en kemikaliestrategi vara att miljömärka ett sortiment eller vara/produkt. Svanen är en etablerad miljömärkning i Norden med hög kännedom hos konsument i Sverige (96%). Svanens kriterier innefattar relevanta kemikaliekrav ur ett livscykelperspektiv som är striktare än lagstiftning.

Gå till Miljömärkning Sveriges webbplats

Fler miljömärkningar med kemikaliekrav
TCO Certified - för IT-produkter
Bra Miljöval - Naturskyddsföreningens märkning
EU-Ecolabel - EU Ecolabel for Consumers
GOTS - Textil
OEKO-TEX® - Textil

 

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp och vägledning kring hur du ska börja jobba med substitutionsfrågan i ditt företag.

Vidare till Steg 1. Ta fram innehåll

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.