Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innan du börjar ditt arbete med substitution

Systematiskt kemikaliearbete är en stor och komplex fråga. Då är det viktigt ställa sig frågan: varför ska vi göra det här i vår organisation? Här får du några inledande tips och råd.

Kartlägg varor utifrån risk

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Naturvårdsverket och Framtida Handel tagit fram guiden Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp. En del av guiden ger vägledning i hur du prioriterar varor att börja jobba med utifrån produktionsvolymer och exponeringsrisk. Genom att avgränsa dig till varorna med högst risk kan du börja lägga grunden för ditt framtida kemikaliearbete, som kan överföras till övriga varor i framtiden.

Gå till guiden

Sätt upp miljömål för din organisation

I Sverige har vi ett nationellt miljökvalitetsmål för en giftfri miljö (läs mer här). Genom att sätta upp kemikaliemål för din verksamhet blir det lättare att engagera medarbetarna i din organisation, följa era framgångar och kommunicera ert arbete i er hållbarhetsredovisning.

Beroende på verksamhet och var i substitutionstrappan ditt företag befinner sig kan målen se olika ut. Gör en prioritering och börja så stort eller smått som din verksamhet orkar med, alla steg är ett steg i rätt riktning!

Tänk på att ditt företag har ansvar för att de produkter ni säljer är säkra och uppfyller de regelverk som finns för kemikalier. 

Läs mer och hämta inspiration till miljömål

  • Sverigesmiljömål.se: Information om hur du kan arbeta med miljöfrågor, ladda ner förslag till miljöpolicy för mindre företag (tjänsteföretag, handelsföretag och varuproducerande företag) samt läsa om hur ditt företag kan göra för att nå målet En Giftfri Miljö.
  • Länsstyrelsen, Miljömål för SMF: Vägledning för små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin, för arbete med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030.
  • Miljömål för byggbranschen: Länsstyrelsen erbjuder vägledning för företag inom bygg-, anläggnings-, och fastighetssektorn för att arbeta med miljömålen och det ekologiska perspektivet i Agenda 2030.

Miljömärkning av varor

Om din verksamhet köper in varor kan du tänka på att välja miljömärkta produkter, när det finns.

Som producerande företag kan en kemikaliestrategi vara att miljömärka ett sortiment eller vara/produkt. Miljömärkning Sverige AB utvecklar kriterier för olika produkt- eller tjänsteområden utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Det är Miljömärkning Sverige som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.

Svanen är en etablerad miljömärkning med hög kännedom hos konsument i Sverige (96%). Deras kriterier har kemikalieanvändning i åtanke och jobbar tillsammans med dig för att granska material och produktion i din leverantörskedja. 

Till Miljömärkning Sveriges webbplats

Exempel på fler miljömärkningar
TCO Certified - för elektroniska produkter
Bra Miljöval - Naturskyddsföreningens märkning

Konsultcheckar

Det finns regionala och kommula ekonomiska stöd för utveckling av Små och Medelstora företag, kallade Konsultcheckar. Vi uppmuntrar mindre företag till att se över vad som finns tillgängligt för er och om ni kan få ekonomiskt stöd för uppstart med systematiskt kemikaliearbete. 
Generella kriterier för konsultcheckar:

  •  Ges för att stärka kompetens där det inte finns
  •  Insatsen ska vara under avgränsad tid
  •  För mindre företag

 

Tips! Kontakta Substitutionscentrum om du behöver hjälp och vägledning kring hur du ska börja jobba med substitutionsfrågan i ditt företag.

Vidare till Steg 1. Ta fram innehåll


Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16
nina.melander@ri.se

Läs mer om Nina