Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Det här betyder substitution

Substitution, ersättning och utfasning – kärt barn har många namn. Det handlar helt enkelt om att ersätta farliga ämnen mot miljöbättre alternativ.

Kemisk substitution kan innebära många olika saker där grunden är att hitta en ny mindre farlig lösning på det som efterfrågas. Det kan handla om att byta ett farligt kemiskt ämne till ett mindre farligt, eller att en farlig kemisk produkt byts mot en mindre farlig. 

Ordet substitution anger att något byts mot något annat. När det gäller kemisk substitution är syftet är att de farligaste ämnena ska fasas ut, det vill säga sluta användas och därför används ofta begreppet utfasning. Substitution i praktiken kan också vara att ett material ersätts mot ett annat, eller att en helt ny teknisk lösning efterfrågas eller att råvaror med lägre halt av förorening används eller att ett farligt ämne, om funktionen inte är kritisk, kan tas bort.

Steg för steg mot en hållbar framtid

Substitutionscentrums uppgift är att vägleda företag i substitutionsarbetet med hjälp av den så kallade substitutionstrappans fem steg.

  1. Ta fram information om kemikalieinnehåll
  2. Identifiera oönskade ämnen
  3. Inventera möjliga alternativ
  4. Bedöm och välj alternativ
  5. Ta fram nya alternativ

Läs mer om hur du kan jobba med substitution i Substitutionsguiden.


Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för substitutionscentrum

+46 10 228 45 30
anna.jacobs@ri.se

Läs mer om Anna