Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Stadium: Så fasar sportföretagen ut farliga kemikalier

Tungmetaller, ftalater och biocider. Det är några av de kemikalier som riskerar att finnas i sport- och fritidsartiklar och som kan skada människor och miljö. En aktör som kommit långt i  sitt arbete med att få bort dessa ämnen från sortimentet är Stadium.

Publicerad: 2021-10-14

Mångfalden är stor i sport- och fritidssortimenten och olika slags varor innebär olika kemikalierisker. Tungmetallerna bly och kadmium påträffas i lödningar inuti elektriska prylar. Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) och ftalater är mjukgörare i plaster, och polyaromatiska kolväten (PAH) kan finnas i svarta varor. En del av dessa är ämnen som är helt eller delvis reglerade,  och får alltså inte finnas i de här produkterna.

I sportartiklar har det även påträffats kemikalier som finns på den så kallade kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen, i EU:s kemikalielagstiftning REACH. De är ämnen som exempelvis är klassade som cancerframkallande, reproduktionsstörande eller hormonstörande. Alla ämnen på kandidatförteckningen är ännu inte reglerade men har egenskaper som gör att de bör undvikas, Dessutom ska företaget kunna informera sina kunder om de finns i varan. Särskilt stor risk är det med mjuka plastvaror, framför allt de som är gjorda i PVC-plast.

– Förbjudna ämnen ska förstås inte finnas i varor. Att ett ämne på kandidatförteckningen finns betyder inte nödvändigtvis att det är farligt att använda de här varorna. Men ju mer sådana ämnen vi använder i samhället desto större exponeringsrisk utsätts vi för. Vi kan få i oss dem direkt från prylarna men också indirekt via mat och vatten, om ämnena har hamnat i miljön. Dessutom finns risk att djur och andra organismer tar skada, förklarar säger Tonie Wickman på Substitutionscentrum.

Vad är rimligt att kräva av sportföretagen?

Substitutionscentrum arrangerade ett seminarium inom Forum för kemikaliesmart handel, den 28 september 2021, med tema kemikalier i sport och fritidsartiklar. 

Vad är då rimligt att kräva av de företag som säljer sport- och fritidsartiklar? Enligt Kemikalieinspektionen har företagen ett ansvar att hålla sig uppdaterade på aktuell lagstiftning och gärna välja bort ämnen från kandidatförteckningen. De bör arbeta förebyggande genom att upprätta egna restriktionslistor på kemikalier utöver det som lagen kräver och kommunicera dessa till sina leverantörer. Det krävs en systematik i att granska leverantörernas testrapporter såväl som att göra egna stickprovsanalyser.

– Om man saknar kompetens internt rekommenderar vi att man vänder sig till en konsult eller branschförening, beskrev Susan Strömbom, inspektör på Kemikalieinspektionen, på Forum för kemikaliesmart handel-seminariet, arrangerat av Substitutionscentrum i september.

Stadiums kemikaliearbete

Medverkade på seminariet gjorde även sportkedjan Stadium, en aktör som länge arbetat med att få bort skadliga ämnen från sortimentet. Catrine Marchall, Sustainability Manager, och Titti Larsén, Quality Manager, berättade att de har en egen restriktionslista, med kemikalier de inte accepterar i sitt sortiment.

– Vi har en checklista för våra krav som alla på inköpsavdelningen använder, beskrev Titti Larsén.

Omkring hälften av Stadiums utbud i butik består av produkter under egna varumärken, den andra halvan består av kända sportvarumärken. Ungefär fem till åtta externa varumärken står för omkring 80 procent av försäljningen. Företagets mål är att inga produkter ska innehålla de så kallade ”evighetskemikalierna” PFAS, mjukgörarande ftalater eller  antibakteriella behandlingar. Eftersom cirka 70 procent av det totala sortimentet på Stadium är kläder och andra textila varor har fokus främst legat där.

– För våra egna varumärken blev det en lite enklare resa, där kan vi styra leverantörerna mer än vad som går med de externa varumärkena. I våra egna varor har vi fasat ut PFAS, ftalater och antibakteriella behandlingar, beskrev Catrine Marchall.

"I det långa loppet har det varit gynnsamt"

Silver och andra biocider används som antibakteriell behandling för att skor och träningskläder inte ska lukta. Denna användning har ifrågasatts, eftersom kläderna ändå tvättas och då hamnar biociderna i tvättvattnet som är skadligt för människa, djurliv och miljön.

– Våra kunder efterfrågar inte alls några ”luktfria” produkter, berättar Titti Larsén. Vi har fått välja bort vissa varumärken eller produkter för att göra ett statement inom den här frågan. Det arbetet fortsätter kontinuerligt och uppföljningar sker inför varje säsong.

Även för varor som innehåller PFAS väljer Stadium bort vissa varumärken som inte gör tillräckligt för att fasa ut dessa svår- eller helt onedbrytbara ämnen.

– I början var det ganska motsträvigt när vi valde bort produkter som kunderna enkelt kunde hitta någon annanstans. Men i det långa loppet har det varit gynnsamt. Vi tror att våra kunder uppskattar om de kan göra trygga val genom att handla hos oss, beskriver Catrine Marchall.

Något som kan vara effektivt är när flera återförsäljare går samman och sätter tryck på ett större varumärke för att fasa ut ett ämne. Eftersom de stora aktörerna är aktiva på så många marknader i världen krävs det att fler går ihop för att något ska hända.

– Även om Stadium har en bit kvar när det gäller externa varumärken – kemikaliefrågan fortsätter löpande – är det väldigt positivt att de börjat driva dessa frågor. Stora företag som Stadium kan bidra till ett viktigt substitutionsarbete genom att ställa krav på sina leverantörer, avslutar Tonie på Substitutionscentrum.

Anna Jacobs

Kontaktperson

Anna Jacobs

Centrumledare för Substitutionscentrum

+46 10 228 45 30

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.