Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Steg 1. Ta fram information om kemikalieinnehåll

I Steg 1 går vi igenom vilken information du ska be din leverantör om och tipsar om bra resurser på webben för att hämta mer information om lagstiftning och kemikalieinnehåll för dina varor. 

1.1 Kemikalieregler för varor

Konsultföretaget Trossa har på uppdrag av Substitutionscentrum sammanställt ett stödmaterial för systematiskt kemikaliearbete. I det materialet finns guiden Övergripande lagkrav för varor som omfattar lagkrav för material i varor som kläder, skor, accessoarer, möbler och inredning. Guiden kan även användas för andra varor med de material som omfattas.

Material som omfattas

Glas Gummi Keramik Konstläder Läder
Metall Papper Papp Plast Sten
Stoppning Textil Trä

Tips! Alla malldokument vi hänvisar till i Substitutionsguiden finns samlade under Stödmaterial. Här finns också en utförlig instruktion till hur mallarna ska användas.

Läs mer och hämta stödmaterialet här


1.2 Varor med särskild lagstiftning

Behöver du mer information kring definitioner för varor eller lagstiftning utöver Produktsäkerhetslagen (elektronik, kosmetika, leksaker etc) och vad som gäller under Reach? Besök Kemikalieinspektionens hemsida för mer information.

Gå till Kemikalieinspektionens webbplats

1.3 Kemikaliekrav för olika material

Med tanke på hur många kemikalier som produceras och varor som finns, är det inte lätt att veta vilka krav du ska ställa för olika material och varor. Materialen kan även behandlas med kemikalier för att ge önskad egenskap eller funktion. När du ställer krav på dina varor är det bra att utgå från material, för att ställa relevanta krav.

I vårt stödmaterial finns intyg för underleverantörer, mallar som täcker gällande lagstiftning för olika material. Använd gärna dessa intyg för underleverantörer för att kartlägga kemikalier i din leverantörskedja. Du kan själv anpassa mallarna efter ditt företags behov och exempelvis utöka med ytterligare krav på kemikalier. Intygen för underleverantörer finns både på svenska och engelska och är avsedda för materialen i tabellen ovan.

Tips! Kontakta oss om du behöver vägledning i kommunikationen med underleverantörer och mallarna intyg för underleverantörer.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

1.4 Längre än lagen

Tyvärr finns det kemikalier med miljö- och hälsorisker som inte reglerats genom lagstiftning än. Kemikaliefrågan drivs inte bara på genom lagstiftning, utan även via engagerade forskare, NGOs och medvetna konsumenter eftersom forskningen ligger steget före regulatoriska processer. Medvetenheten kring kemikalier har också gjort att utvalda kemikalier lyfts i andra forum och kan ha stort inflytande, som i konsumenttidningar eller på sociala medier. Nedan listar vi olika initiativ som kartlägger relevanta kemikalier och krav för olika produkter och material utöver lagstiftning: 

Generella databaser

Branschspecifika databaser

  • Chemsec SIN List: Hitta oönskade ämnen utifrån över tio branscher. 
  • ChemSec – Textil Guide: Guide och databas som hjälper dig substituera farliga kemikalier i textil.
  • HCPP: Databas över kemikalier associerade med plastförpackningar som är hälso- eller miljöskadliga.

Krav, kriterier och restriktionslistor

Allmän information om oönskade ämnen

  • Echa Kemikalier i vardagen: Echas konsumentwebb med information på svenska.
  • SIXCLASSES: Guider om utvalda oönskade ämnen och vilka produkter de hittas i: PFAS, antimikrobiella ämnen, flamskyddsmedel, bisfenoler, ftalater, lösningsmedel m fl.


Tips! Substitutionscentrum hjälper dig gärna att vidareutveckla intyg för underleverantörer så att du kan ställa relevanta kemikaliekrav på dina varor. På så sätt kan du ligga steget före och vara konkurrenskraftig innan oönskade ämnen regleras.

1.5 Ytterligare dokumentation

Förutom att fylla i Substitutionscentrums intyg för underleverantörer kan du be dina leverantörer om annan dokumentation. Det kan exempelvis vara:

  • Certifikat för att leverantören uppfyller särskild lagstiftning
  • Säkerhetsdatablad för additiv som ingår i dina material
  • Kompositionslistor
  • Analysprotokoll från ackrediterade laboratorium

Notera att leverantören inte är skyldig att dela den här informationen och att samarbetsvilja kan variera mellan leverantörer.

1.6 Sekretessavtal

I vissa fall kan det krävas ett sekretessavtal (eller Non-disclosure agreement, NDA på engelska) för att få ta del av information om kemikalieinnehåll. När du börjar diskutera dina mål med dina leverantörer är det viktigt att ni bestämmer förutsättningarna för hur informationen ska delas. De bästa leverantörerna är helt transparenta och delar exakt vilka substanser, faroklassificeringar och mängder de använder. En god kompromiss är att åtminstone få ta del av om materialen innehåller kemikalier med faroklassificeringar, vilka faror och eventuell koncentration. 

Det finns mallar på internet för att formulera ett sekretessavtal. Googla för att hitta ett som passar dig.

1.7 Transparens

Öka ditt samarbete med transparenta leverantörer över tid. En långvarig och god relation med en leverantör kan öka förtroende mellan båda parter. Transparens är också en nyckel för omställningen till en cirkulär ekonomi. 

Använd vår Excel-mall som finns i stödmaterialet för att kartlägga leverantörskedjan och få en helhetsbild över dina leverantörer. Det finns även flera betaltjänster som hjälper dig att kartlägga och kommunicera i leverantörskedjan.

Läs mer och hämta stödmaterialet här

1.8 Dokumentera systematiskt

I vårt stödmaterial finns en Excel-mall för att strukturera information om produkter och för att kartlägga leverantörskedjan. Hämta gärna stödmaterialet och använd Excel-mallen som grund i ditt systematiska kemikaliearbete.

Det finns även betaltjänster som hjälper dig att dokumentera systematiskt, om du hellre vill använda det.

Läs mer och hämta stödmaterialet här


Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16
nina.melander@ri.se

Läs mer om Nina

Relaterat

Projekt

Utveckling av robust informationsbärare baserad på RFID anpassad för textil

Dagligen slängs drygt 200 ton textilier i svenskt hushållsavfall, vilket är ett otroligt resursslöseri. Potentialen att återanvända eller återvinna stora delar av denna volym är enorm. Om effektiv och materialspecifik sortering ka…
Projekt

Den smarta värdekedjan: materialflöden, roller och cirkularitet – SCARCE

SCARCE syftar till att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor från små och medelstora företag.
Projekt

CIRCit - cirkulär ekonomi inom nordisk industri

CIRCit-projektet är ett nordiskt forskningsprojekt som syftar till industriell omvandling och innefattar erfarna forskningspartners från alla de fem nordiska länderna.
Projekt

Forskningsprogram för hållbar industriell materialåtervinning

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program om hur industrins bi- och restprodukter kan återföras till samhället som värdefulla resurser. Programmets andra etapp leds av RISE och består av sex fristående forskningspro…
Nätverk

Normpack - material i kontakt med livsmedel

Normpack verkar för säkrare material i kontakt med livsmedel, allt från förpackningen i butiken till skärbrädan hemma hos konsumenten. Vi består av medlemmar längs hela värdekedjan, från kemiföretag, materialtillverkare, konverter…
Nätverk

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Ett medlemskap ger dig tillgång till såväl omvärldsbevakning och nätverk, praktiska verkty…