Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Läkemedels- och medicinteknik­utveckling vid storskalig forsknings­infrastruktur

Utvecklingen av nya läkemedel och medicintekniska produkter ökar globalt vilket kräver allt högre kompetens från experterna på området. Båda dessa är viktiga forskningsområden där RISE har ett ansvar och möjlighet att göra skillnad. På RISE kan vi hjälpa din organisation att utveckla effektiva behandlingar som är säkra för både patient och miljö.

Den ökande efterfrågan på nya läkemedel och medicintekniska produkter, såsom vacciner mot nya sjukdomar eller bättre insulinpumpar, kräver en djup förståelse för både råvarorna och den färdiga produkten. Dessa produkter är ofta tillverkade av komplexa material med många olika komponenter eller ämnen.

Den nya storskaliga forskningsinfrastrukturen, som växer fram i Sverige i form av MAX IV och ESS, erbjuder unika metoder och verktyg för läkemedels- och medicinteknikindustrin i sina forsknings- och innovationsprocesser. Röntgen- och neutrontekniker ger nya möjligheter att studera läkemedel och medicinska produkter; ökad detaljnivå, dynamiska förhållanden och tredimensionell analys.

På RISE utför vi experiment och samordnar flera pilotprojekt vid storskalig forskningsinfrastruktur runt om i världen. Dessa pilotprojekt, finansierade av Vinnova, syftar till att fungera som ett incitament för industrin att inse möjligheterna med materialforskningsteknikerna vid MAX IV och ESS. Bland annat handlar ett av dessa projekt om att med hjälp av neutronstrålning upptäcka läckage i fyllda sprutor, för läkemedelsföretaget Swedish Orphan Biovitrum AB.

Neutron- och fotonanläggningar kan förse läkemedels- och medicintekniksindustrin med forskningsmetoder och modelleringstekniker för att förstå egenskaperna hos komplexa läkemedelsformuleringar. Instrumentet vid MAXIV och framtida ESS kan användas för att förstå den komplexa vetenskap som styr stabilitet och andra relevanta parametrar för deras produkter.

NextBioForm

NextBioForm är ett unikt centrum som erbjuder avancerad forskning om formulering och karakterisering av biologiskt baserade läkemedelsprodukter. Målet är att leverera nya och förbättrade formuleringar för att skapa stabila bioläkemedel och i förlängningen öka patienternas livskvalitet.

NextBioForm är involverad i att utveckla en metodik för proteinformuleringsstudier vid CoSAXS-instrumentet vid MAX IV i Lund, kallat BioCUBE. Denna utveckling möjliggör för NextBioForm-teamet att på ett mer optimerat sätt studera läkemedlens ingrediensers storlek och form på en molekylär skala, dess interna struktur och vad som händer när den till exempel genomgår förändringar på grund av uppvärmning. SAXS kan appliceras på ett brett spektrum av ämnen och gör det möjligt att studera prover i samma skick som i slutprodukten.