Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

SHIC:s Fokusområden

Ekosystem för utfallsfokus

I linje med RISE uppdrag som innovationspartner till samhället, fokuserar vi från SHIC på att stödja och vara del i arbetet kring nationell utfallsfinansiering. Med syfte i att förbättra användningen av offentliga medel för att i större utsträckning göra nytta för individen och samhället.

Socialt hållbar boendesituation & livsmiljö

I samhället idag finns det stora utmaningar på global och lokal nivå med hemlöshet och segregerade bostadsområden. En socialt hållbar boendesituation är därför identifierat som en av SHIC:s nycklar för att nå omställningen mot proaktiva lösningar med fokus på förbättrade sociala och hälsomässiga utfall.

Trygghetsfrämjande arbete

Segregation, olika livsvillkor och upplevelsen av att inte få hjälp i tid eroderar tilliten till våra samhällsinstitutioner och skapar otrygghet. Trygghetsfrågan är viktig att adressera.

Arbetsmarknadsinkludering

Att efter förmåga få bidra genom arbete är centralt för individer, lokalområden och kommuners välmående. Det finns en brist på behovsanpassade tjänster för att öka individers möjligheter att delta på arbetsmarknaden.