Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SHIC: Internationellt samarbete

Sociala utfallskontrakt har blivit en alltmer uppmärksammad modell för att hantera aktuella sociala och hälsomässiga samhällsutmaningar bland de nordiska länderna. Trots att länderna har vissa gemensamma beröringspunkter när det gäller utformningen av sociala utfallskontrakt så skiljer sig graden av erfarenhet, områden som berörs samt involverade aktörer. Därmed är ett kunskapsutbyte en viktig del i utvecklingen och optimeringen av sociala utfallskontrakt.

Sedan 2017 driver RISE tillsammans med finska Centre of Expertise for Impact Investing (tidigare SITRA) ett nordiskt nätverk för att möjliggöra utbyte av erfarenheter och kunskap inom området. Nätverket möts två gånger om året och består av berörda aktörer från Sverige, Danmark, Norge och Finland från både offentlig och privat sektor. Det nordiska nätverket berör både frågor på en mer övergripande strategisk nivå och mer operativa delar gällande analys och effektmätning. Nätverket är öppet för alla nordiska aktörer som är delaktiga i utvecklingen av sociala utfallskontrakt. Det senaste mötet hölls virtuellt den 4e juni 2020 och nästa möte förväntas hållas i Oslo i oktober 2020.