Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sara Renström

Senior Forskare

Tel +46 10 228 42 14

E-post sara.renstrom@ri.se

Ort Norrköping

Enhet Teknologier för interaktion (102502)

ORCID 0000-0002-5108-3948

Sara intresserar sig för samspelet mellan människor och artefakter, såväl materiella som immateriella artefakter, digitala som analoga. Med en förståelse för det samspelet kan artefakter designas för att bättre stödja hållbarhet i vardagslivet. Sara har utforskat design för ett hållbarare vardagsliv inom flera olika fält, till exempel i relation till energi i hemmet och cirkulär ekonomi/konsumtion.

Under våren 2019 disputerade Sara med avhandlingen "Participating in Energy Systems through Everyday Designs - Exploring roles for households in a more sustainable energy future".

Sara har en master i Teknisk Design från Chalmers/Delft University of Technology och disputerade i ämnet Människa - Teknik - Design vid avdelningen Design & Human Factors på Chalmers.