Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sandra Roos

Forskare

Tel +46 10 228 47 33

E-post sandra.roos@ri.se

Ort Mölndal

Enhet Miljö och hållbar kemi, IVF (513401)

Sandra arbetar som forskare på miljöområdet, främst inom livscykelanalys (LCA) och kemikalier i textil. Sandra har arbetat med LCA som metodutvecklare, utförare och handledare i mer än femton år och kombinerar detta med expertis inom förekomst och hantering av kemikalier i varor i ett livscykelperspektiv. Författare till ett flertal rapporter för myndigheter såsom Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Har utfört ett flertal LCA-studier för både företag och myndigheter. Sandra är också projektledare för nätverket Kemikaliegruppen vid RISE. Sandra har avlagt doktorsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola som doktorand inom Mistra Future Fashion, med fokus på med att sammankoppla de båda kompetenserna LCA och kemikalier i varor för att möjliggöra en helhetsbedömning av textila produkters miljöprestanda i ett livscykelperspektiv.