Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ­interna riktlinjer gällande coronavirus

(Ingress uppdaterad 9 februari, 08.30)

RISE har en beredskapsgrupp som följer utvecklingen och har löpande avstämningar avseende corona­viruset. Beredskaps­gruppen utvärderar kontinuerligt behov av uppdaterade riktlinjer som baserar sig på svenska myndigheters rekommendationer.

Allmänna riktlinjer

(Uppdaterad 1 april, 16.42)

Våra interna riktlinjer baserar sig på svenska myndigheters råd och rekommendationer. Riktlinjerna gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Medarbetare som arbetar i ett annat land än Sverige hänvisar vi till närmaste chef, som kan svara på frågor om hur riktlinjerna ser ut i det aktuella landet.

För att skydda dig själv och andra uppmanar vi dig att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Medarbetare med symptom

Vi uppmanar alla att vara fortsatt uppmärksamma på symptom. Vid symtom på covid-19, även milda, ska du stanna hemma. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna personer som inte har vaccinerat sig vidtar särskilda försiktighetsåtgärder. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad gäller vaccination mot covid-19 hänvisar vi till sjukvården. Medarbetare behöver inte ta ledigt för besöket utan beviljas en så kallad permission.

Riskgrupper

Om du som enskild medarbetare tillhör en riskgrupp, är orolig eller har frågor kring hur du ska hantera din situation rådgör du med din närmaste chef. Om du som chef behöver ytterligare stöd ska du i första hand vända dig till din chef.

RISE lokaler/arbetsplatser

Fram till 15 augusti 2022 gäller successiv återgång till arbetsplatsen för de medarbetare som arbetat hemifrån under pandemin. Därefter träder vår riktlinje för hemarbete i kraft. Under den successiva återgången ska vi börja röra oss mot cirka 40 procent hemarbete där verksamheten tillåter.

Det pågår en löpande riskbedömning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser samt för de medarbetare som arbetar på distans. Medarbetare som har frågor eller synpunkter på arbetsmiljön uppmanas kontakta sin närmsta chef.

Möten och kundbesök

RISE har inte längre några specifika restriktioner för möten och kundbesök.

Resor

RISE har inte längre några specifika restriktioner för resor. 

Event

RISE har inte längre några specifika restriktioner för event.

Problemlösning fortsätter

Utöver omsorg om allas hälsa fortsätter vi verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Vi gör det genom fortsatt leverans i våra uppdrag och bidrar med vår kompetens för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför – både för enskilda företag och för hela samhället.