Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ­interna riktlinjer gällande coronavirus

RISE har en beredskapsgrupp som följer utvecklingen och har löpande avstämningar avseende corona­viruset. Beredskaps­gruppen tar kontinuerligt beslut om försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning.

Allmänna riktlinjer - uppdaterad 23 juni (kl.11.30)


Medarbetare med symptom

Alla med symptom som snuva, hosta eller feber, även milda, uppmanas att avstå från att träffa andra människor där smitta riskerar att överföras. Det kan bidra till att minska spridningens omfattning. Om en medarbetare känner symptom ska denna person stanna hemma så länge hen känner sig sjuk och i minst två dygn efter det att symptom försvunnit, innan hen återkommer till arbetsplatsen. Medarbetare kan återgå till jobbet även vid kvarvarande torrhosta om det har gått 7 dagar sedan man insjuknade och det inte finns några andra symptom. Individens situation bedöms i dialog med närmaste chef.

Riskgrupper 

Enskilda medarbetare som tillhör riskgruppen eller medarbetare som har någon i sin nära omgivning som tillhör riskgruppen uppmanar vi ha en dialog med närmsta chef om hur situationen ska hanteras. 

RISE lokaler/arbetsplatser

Alla medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans uppmanas att arbeta hemifrån i syfte att ytterligare begränsa smittspridningen. Detta gäller från och med fredag 20 mars.

För att undvika smittspridning uppmanar vi att hålla avstånd till varandra på arbetsplatsen, samt att regelbundet tvätta dina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.

När det gäller besök till våra arbetsplatser av kunder och partner från andra länder inom EU så gäller samma försiktighetsåtgärder som för våra medarbetare, dvs. i enlighet med våra interna riktlinjer.

Möten och kundbesök

Vi uppmanar medarbetare till att genomföra alla möten digitalt såväl interna som med kunder och partner.

Om en medarbetare ändå behöver åka på kundbesök eller uppdrag behöver denne även kontrollera vilka riktlinjer kring det nya coronaviruset som gäller för aktuell kunds företag eller organisation. Dessa resor ska godkännas av divisionschef/funktionschef.

Resor

För utrikesresor i tjänsten gäller resestopp för alla våra medarbetare, undantag ska beviljas av divisionschef/funktionschef. Detta gäller från och med 20 mars.

För inrikesresor i tjänsten gäller resestopp för alla våra medarbetare med undantag för affärskritiska resor, avstämning sker med divisionschef/funktionschef. Eventuell resa ska genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller från och med 13 juni.

Dessa reserestriktioner bidrar till att minska smittspridningen, bidrar till vår hållbarhet samt är ett led i att begränsa våra kostnader.

När det gäller övriga resor, inklusive resor till och från jobbet, uppmanar vi att man följer Folkhälsomyndighetens samt UD:s rekommendationer. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att resenärer håller avstånd och håller en god handhygien. Den som reser ska i första hand gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök. 

Från och med den 30 juni häver UD avrådan för icke nödvändiga resor till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med 15 juli, och för resten av världen förlängs avrådan till och med den 31 augusti.

Internationella event

Internationella event som RISE arrangerar på egen hand ställs in, alternativt senareläggs, till och med oktober. För event där RISE är medarrangör för vi en dialog för att tydliggöra vårt ställningstagande. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring internationella event från november och framåt efter hand. Vi undersöker generellt om vi kan ställa om alla höstens och vinterns alla event till att bli digitala event eller hybridevent.

Nationella event

Nationella event, till och med oktober, undersöker vi om de kan genomföras som digitala event eller hybridevent, i annat fall får de senareläggas. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring event från november och framåt efter hand. Vi undersöker generellt om vi kan ställa om alla höstens och vinterns alla event till att bli digitala event eller hybridevent.

Interna utbildningar

Interna utbildningar, till och med oktober, genomförs via digitala verktyg alternativt flyttas till ett senare tillfälle.

Externa utbildningar

Utbildningar för kunder till och med oktober ställs om till digitala utbildningar eller hybridutbildningar. Om del av utbildning behöver ske på plats i våra lokaler så ska myndighetens riktlinjer följas, dvs. under 50 deltagare i en lokal med möjlighet till distansering, inga deltagare med längre restid än 2 timmar samt inte blanda deltagare från olika delar av landet. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring utbildningar från november och framåt efter hand. Vi undersöker generellt om vi kan ställa om alla hösten och vinterns utbildningar till digitala utbildningar eller hybridutbildningar.

Gå till vår kurskatalog för information om externa utbildningar, kurser, workshops och seminarier. 

Rekrytering

Vår ambition är att fortsätta våra pågående rekryteringsprocesser enligt plan. Om något händer som gör att rekryteringsprocessen behöver pausas, avbrytas eller förväntas ta längre tid än planerat kommer du som kandidat att informeras om det. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan intervjuer komma att hållas digitalt istället för på plats på något av våra kontor.


Problemlösning fortsätter

Utöver omsorg om allas hälsa fortsätter vi verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Vi gör det genom fortsatt leverans i våra uppdrag och bidrar med vår kompetens för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför – både för enskilda företag och för hela samhället.