Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ­interna riktlinjer gällande coronavirus

(Ingress uppdaterad 19 augusti, 16.00)

RISE har en beredskapsgrupp som följer utvecklingen och har löpande avstämningar avseende corona­viruset. Beredskaps­gruppen utvärderar kontinuerligt behov av uppdaterade riktlinjer som baserar sig på svenska myndigheters rekommendationer. De gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad.

Allmänna riktlinjer

(Uppdaterad 20 september, 11.40)

Var uppmärksam på att olika förhållningsregler kan gälla i olika länder, samt att lokala rekommendationer kan gälla inom Sverige. 

Medarbetare med symptom

Alla som känner sig sjuka med symptom som snuva, hosta eller feber ska inte träffa andra människor. Medarbetare med symptom ska inte gå till jobbet och ska göra en sjukanmälan sin chef. Det gäller även den som är vaccinerad.

Om en medarbetaren är konstaterat sjuk i Covid-19 ska denne snarast möjligt meddela sin närmsta chef. Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Om en medarbetare eller någon i dennes närhet blir sjuk i möjlig, eller bekräftad covid-19, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats, för mer information om hur man ska agera.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta råd i flera regioner. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om var i Sverige lokala allmänna råd gäller. Det råder eget ansvar för att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i den egna regionen.

Riskgrupper 

Enskilda medarbetare som tillhör riskgruppen eller medarbetare som har någon i sin nära omgivning som tillhör riskgruppen uppmanar vi ha en dialog med närmsta chef om hur situationen ska hanteras. 

RISE lokaler/arbetsplatser

Medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans ska arbeta hemifrån i syfte att  begränsa smittspridningen. Detta gäller till och med den 30 september 2021. Återgång till arbetsplatsen påbörjas successivt 1 oktober 2021.

Medarbetare som inte kan arbeta på distans ska i dialog med närmsta chef bedöma om det går att vidta andra åtgärder som möjliggör att myndigheternas riktlinjer följs så långt som möjligt, utifrån verksamhetens behov. Det kan till exempel handla om att utföra delar av arbetet hemifrån eller att arbetet sker på flexibla tider. Detta gäller till och med 30 september 2021.

På våra arbetsplatser gäller att vi håller avstånd, avstår från att delta i större sociala sammanhang, regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten och/eller använder handsprit. Detta gäller självklart även i gemensamma utrymmen såsom fikarum eller lunchrestauranger. Lokala förhållningsregler och andra anvisningar ska alltid respekteras. Detta gäller till och med 30 september 2021.

Det pågår en löpande riskbedömning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser samt för de medarbetare som arbetar på distans. Medarbetare som har frågor eller synpunkter på arbetsmiljön uppmanas kontakta sin närmsta chef.

När det gäller besök till våra arbetsplatser av kunder och partner så gäller samma försiktighetsåtgärder som för våra medarbetare, dvs. i enlighet med våra interna riktlinjer. Det är viktigt att våra medarbetare informerar besökare om vad som gäller. 

Möten och kundbesök

Möten bör genomföras digitalt, såväl interna som med kunder och partners. Detta gäller till och med 30 september 2021. 

Medarbetare som åker på kundbesök eller uppdrag behöver även kontrollera vilka riktlinjer kring coronaviruset som gäller för aktuell kunds företag eller organisation. 

Resor

Resestopp gäller för alla utrikes tjänsteresor, undantag ska beviljas av divisionschef/funktionschef. Detta gäller till och med 30 september 2021. Från och med 1 oktober 2021 får utrikes tjänsteresor genomföras. Alla utrikes tjänsteresor ska godkännas av divisionschef/funktionschef. Vi rekommenderar att fortsatt överväga digitala alternativ. Detta är ett led i att begränsa våra kostnader och bidrar till vår hållbarhet.

När det gäller inrikes tjänsteresor så gäller fortsatt resestopp med undantag för affärskritiska möten. Resan ska stämmas av med divisionschef/funktionschef. Detta gäller till och med 30 september 2021.Från och med 1 oktober 2021 får inrikes tjänsteresor genomföras. Resan ska alltid stämmas av med närmaste chef. Vi rekommenderar att fortsatt överväga digitala alternativ. Detta är ett led i att begränsa våra kostnader och bidrar till vår hållbarhet.

Dessa reserestriktioner bidrar till att minska smittspridningen, bidrar till vår hållbarhet samt är ett led i att begränsa våra kostnader.

Vid alla resor, uppmanar vi dig att följa Folkhälsomyndighetens samt UD:s rekommendationer. Du hittar Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer här.

Vid inresa från länder som UD avråder från rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du testar dig vid ankomst samt även fem dagar efter ankomst. Du bör också isolera dig i en vecka efter ankomst till Sverige.

Event

När det gäller nationella och internationella event så ska dessa ställas om till digitala event eller hybridevent*, i annat fall får de senareläggas. Detta gäller till och med 30 september 2021. Vi rekommenderar digitala lösningar fram till och med 31 december 2021.

Interna utbildningar

Interna utbildningar och planerade sammankomster, till och med 30 september 2021, genomförs via digitala verktyg alternativt flyttas till ett senare tillfälle.

Externa utbildningar

Utbildningar för kunder till och med 30 september 2021 ställs om till digitala utbildningar eller hybridutbildningar. Om delar av en utbildning behöver ske på plats i våra lokaler kan utbildningen genomföras under förutsättning att detta görs i enlighet med Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer.

Gå till vår kurskatalog för information om externa utbildningar, kurser, workshops och seminarier. 

Rekrytering

Vår ambition är att fortsätta våra pågående rekryteringsprocesser enligt plan. Om något händer som gör att rekryteringsprocessen behöver pausas, avbrytas eller förväntas ta längre tid än planerat kommer du som kandidat att informeras om det. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan intervjuer komma att hållas digitalt istället för på plats på något av våra kontor.

Problemlösning fortsätter

Utöver omsorg om allas hälsa fortsätter vi verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Vi gör det genom fortsatt leverans i våra uppdrag och bidrar med vår kompetens för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför – både för enskilda företag och för hela samhället.