Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ­interna riktlinjer gällande coronavirus

RISE har en beredskapsgrupp som följer utvecklingen och har löpande avstämningar avseende corona­viruset. Beredskaps­gruppen tar kontinuerligt beslut om försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning.

Allmänna riktlinjer - uppdaterad 15 maj (kl.07.45)


Medarbetare med symptom

Alla med symptom som snuva, hosta eller feber, även milda, uppmanas att avstå från att träffa andra människor där smitta riskerar att överföras. Det kan bidra till att minska spridningens omfattning. Om en medarbetare känner symptom ska denna person stanna hemma så länge hen känner sig sjuk och i minst två dygn efter det att symptom försvunnit, innan hen återkommer till arbetsplatsen. Medarbetare kan återgå till jobbet även vid kvarvarande torrhosta om det har gått 7 dagar sedan man insjuknade och det inte finns några andra symptom. Individens situation bedöms i dialog med närmaste chef.

Riskgrupper 

Enskilda medarbetare som tillhör riskgruppen eller medarbetare som har någon i sin nära omgivning som tillhör riskgruppen uppmanar vi ha en dialog med närmsta chef om hur situationen ska hanteras. 

RISE lokaler/arbetsplatser

Alla medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans uppmanas att arbeta hemifrån i syfte att ytterligare begränsa smittspridningen. Detta gäller från och med fredag 20 mars.

För att undvika smittspridning uppmanar vi att hålla avstånd till varandra på arbetsplatsen, samt att regelbundet tvätta dina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.

När det gäller besök till våra arbetsplatser av kunder och partner från andra länder inom EU så gäller samma försiktighetsåtgärder som för våra medarbetare, dvs. i enlighet med våra interna riktlinjer. När det gäller länder utanför EU så har Regeringen stoppat alla resor till Sverige från och med 19 mars och fram till den 15 juni.

Möten och kundbesök

Vi uppmanar medarbetare till att genomföra alla möten digitalt såväl interna som med kunder och partner.

Om en medarbetare ändå behöver åka på kundbesök eller uppdrag behöver denne även kontrollera vilka riktlinjer kring det nya coronaviruset som gäller för aktuell kunds företag eller organisation. Dessa resor ska godkännas av divisionschef/funktionschef.

Resor

Resestopp gäller för alla våra medarbetares inrikes och utrikes tjänsteresor, undantag ska beviljas av divisionschef/funktionschef. Detta bidrar till att minska smittspridningen och är även ett led i att begränsa våra kostnader. Detta gäller från och med fredag 20 mars.

När det gäller privata resor uppmanar vi att man följer UD:s samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten uppmanar till att tänka över om resan verkligen är nödvändig, alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök. UD avråder från alla icke-nödvändiga resor till utlandet. Avrådan gäller till och med 15 juli, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Internationella event

Internationella event som RISE arrangerar på egen hand under maj, juni, juli och augusti ställs in, alternativt senareläggs. För event där RISE är medarrangör för vi en dialog för att tydliggöra vårt ställningstagande. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring event från september och framåt efter hand.

Nationella event

Nationella event under maj, juni, juli och augusti undersöker vi om de kan genomföras via digitala verktyg, i annat fall får de senareläggas. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring event från september och framåt efter hand.

Interna utbildningar

Interna utbildningar under maj, juni, juli och augusti genomförs via digitala verktyg alternativt flyttas till ett senare tillfälle.

Externa utbildningar

Gå till vår kurskatalog för information om externa utbildningar, kurser, workshops och seminarier. 

Rekrytering

Vår ambition är att fortsätta våra pågående rekryteringsprocesser enligt plan. Om något händer som gör att rekryteringsprocessen behöver pausas, avbrytas eller förväntas ta längre tid än planerat kommer du som kandidat att informeras om det. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan intervjuer komma att hållas digitalt istället för på plats på något av våra kontor.


Problemlösning fortsätter

Utöver omsorg om allas hälsa fortsätter vi verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Vi gör det genom fortsatt leverans i våra uppdrag och bidrar med vår kompetens för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför – både för enskilda företag och för hela samhället.