Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ­interna riktlinjer gällande coronavirus

(Ingress uppdaterad 19 augusti, 16.00)

RISE har en beredskapsgrupp som följer utvecklingen och har löpande avstämningar avseende corona­viruset. Beredskaps­gruppen utvärderar kontinuerligt behov av uppdaterade riktlinjer som baserar sig på svenska myndigheters rekommendationer. De gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad.

Allmänna riktlinjer

(Uppdaterad 1 oktober, 10.20)

Var uppmärksam på att olika förhållningsregler kan gälla i olika länder, samt att lokala rekommendationer kan gälla inom Sverige. 

Medarbetare med symptom

Alla som känner sig sjuka med symptom som snuva, hosta eller feber ska inte träffa andra människor. Medarbetare med symptom ska inte gå till jobbet och ska göra en sjukanmälan sin chef. Det gäller även den som är vaccinerad.

Om en medarbetare är konstaterat sjuk i Covid-19 ska denne snarast möjligt meddela sin närmsta chef. Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Om en medarbetare eller någon i dennes närhet blir sjuk i möjlig, eller bekräftad covid-19, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats, för mer information om hur man ska agera.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ovaccinerade fortsatt håller avstånd och undviker nära kontakt med riskgrupper. Vad gäller vaccination mot covid-19 hänvisar vi till sjukvården.

Riskgrupper

Enskilda medarbetare som tillhör riskgruppen eller medarbetare som har någon i sin nära omgivning som tillhör riskgruppen uppmanar vi ha en dialog med närmsta chef om hur situationen ska hanteras.

RISE lokaler/arbetsplatser

Från och med 1 oktober 2021 inleds en successiv återgång till arbetsplatsen för de medarbetare som arbetat hemifrån. Fram till årsskiftet erbjuder vi flexibilitet gällande var arbetet utförs. 

Om man som medarbetare känner oro inför att gå tillbaka till arbetsplatsen uppmanar vi till en dialog med närmaste chef.

Det pågår en löpande riskbedömning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser samt för de medarbetare som arbetar på distans. Medarbetare som har frågor eller synpunkter på arbetsmiljön uppmanas kontakta sin närmsta chef.

När det gäller besök till våra arbetsplatser av kunder och partner så gäller samma försiktighetsåtgärder som för våra medarbetare, dvs. i enlighet med våra interna riktlinjer. Det är viktigt att våra medarbetare informerar besökare om vad som gäller. 

Möten och kundbesök

Medarbetare som åker på kundbesök eller uppdrag behöver även kontrollera vilka riktlinjer kring coronaviruset som gäller för aktuell kunds företag eller organisation. 

Resor

Från och med 1 oktober 2021 får utrikes tjänsteresor genomföras. Alla utrikes tjänsteresor ska godkännas av divisionschef/funktionschef. Vi rekommenderar att fortsatt överväga digitala alternativ. Detta är ett led i att begränsa våra kostnader och bidrar till vår hållbarhet.

Från och med 1 oktober 2021 får inrikes tjänsteresor genomföras. Resan ska alltid stämmas av med närmaste chef. Vi rekommenderar att fortsatt överväga digitala alternativ. Detta är ett led i att begränsa våra kostnader och bidrar till vår hållbarhet.

Vid alla resor, uppmanar vi dig att följa Folkhälsomyndighetens samt UD:s rekommendationer. Du hittar Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer här.

Vid inresa från länder som UD avråder från rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du testar dig vid ankomst samt även fem dagar efter ankomst. Du rekommenderas också att isolera dig i en vecka efter ankomst till Sverige.

Event

Fysiska event, möten och utbildningar får genomföras förutsatt att de görs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller från och med den 1 oktober 2021. Vi rekommenderar att fortsatt överväga digitala lösningar fram till och med 31 december 2021.

Problemlösning fortsätter

Utöver omsorg om allas hälsa fortsätter vi verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Vi gör det genom fortsatt leverans i våra uppdrag och bidrar med vår kompetens för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför – både för enskilda företag och för hela samhället.