Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

PTFE i cykelkedjeoljor – nödvändig användning eller framtida förbud?

Många varumärken gör reklam för innehåll av PTFE (polytetrafluoreten) i sina kedjeoljor för cyklar och motorcyklar. PTFE ingår i ämnesgruppen PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), en kemisk ämnesgrupp där användningen ifrågasätts alltmer. RISE, Substitutionscentrum och POPFREE bjuder in till ett webbinarium med fokus på PFAS-kemikalier och pågående utveckling mot PFAS-fria alternativ.

Syftet med det här webbinariet är att sprida kunskap och öka medvetenheten om PFAS-kemikalier hos producenter, återförsäljare och leverantörer av cykelkedjeoljor och liknande smörjoljor. Du får höra experter på PFAS, lagstiftning och bedömning av alternativ och får också tillfälle att ställa just dina frågor till experterna. 

Är du från en annan bransch och vill lära dig mer om PFAS är du också välkommen att delta.

Varför bry sig om PFAS?

PFAS är benämningen på en industriellt producerad ämnesgrupp med mer än 4 700 olika identifierade ämnen, där fluorpolymerer såsom PTFE ingår. På grund av de unika egenskaperna, som vatten- och smutsavvisning, hög temperaturstabilitet och filmbildande egenskaper, används PFAS i många olika konsumentprodukter som textilier, matförpackningar, skidvalla, kosmetika, möbler, elektronik samt smörjoljor som kedjeoljor till cyklar.

PFAS har fått ökad uppmärksamhet globalt under de senaste tjugo åren eftersom PFAS-ämnen har visat sig vanligt förekommande både i natur, djur och i mänskligt blod, trots att det inte finns några naturliga källor. En särskilt uppmärksammad användning är brandsläckningsskum, där användningen lett till förorening av många dricksvattentäkter. Flera ämnen i ämnesgruppen har också kopplats till olika hälsoproblem. PFAS-ämnena är persistenta, vilket betyder att de är extremt svåra att bryta ned och förblir så när de släpps ut i naturen.

Ökad efterfrågan på PFAS-fria alternativ 

Uppmärksamheten kring PFAS-kemikalier har lett till att både industrin och konsumenter fått en ökad medvetenhet om PFAS, och efterfrågan på PFAS-fria alternativ och lösningar ökar. Utöver marknadsstyrning och frivilliga initiativ utvecklas nu lagstiftning som sannolikt också kommer bidra till PFAS-fria produkter. Trots utvecklingen saknas fortfarande medvetenhet i många branscher om PFAS och vilka alternativ som finns. Därför vill vi nu bjuda in din bransch till det här webbinariet. 


FAKTA OM WEBBINARIET

När: 3 december 2020

Tid: kl 14-16

Var: Digitalt i Teams, du får länk vid anmälan

Pris: Kostnadsfritt

För vem: Producenter, återförsäljare och leverantörer av cykelkedjeoljor och liknande smörjoljor. Webbinariet är även öppet för andra med PFAS-innehållande produkter.

Anmäl dig här

Program

  • Introduktion till PFAS; vilka problem som förknippas med ämnesgruppen och pågående arbete för att främja PFAS-fria alternativ – Lisa Skedung, projektledare på RISE och POPFREE
  • Hur du arbetar med substitution, utfasning av skadliga kemikalier – Tonie Wickman, rådgivare på Substitutionscentrum, RISE
  • PTFE ur ett livscykelperspektiv och essentiell samt icke-essentiell användning – Ian Cousins, professor vid Stockholms Universitet
  • PFAS alternativ - Changing Forever to Never – Jonatan Kleimark, Senior kemikalie- och företagsrådgivare på ChemSec
  • PFAS-reglering idag och imorgon – Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare och projektledare för PFAS på Kemikalieinspektion

 OBS! Webbinariet kommer att hållas på engelska


OM RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrations­miljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Läs mer på ri.se

OM SUBSTITUTIONSCENTRUM

Substitutionscentrum är ett regeringsinitiativ och vi är placerade på RISE. Substitutionscentrums uppgift är att vägleda företag och offentlig sektor i arbetet med att fasa ut skadliga kemikalier ur produkter och processer. Substitutionscentrum erbjuder bl a rådgivning, information och utbildning och det mesta kan du ta del av kostnadsfritt på vår webbplats substitutionscentrum.se

OM POPFREE

POPFREE är ett projekt som koordineras av RISE, och som syftar till att främja utvecklingen av PFAS-fria produkter. Läs mer på popfree.se

Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tonie Wickman

Kontaktperson

Tonie Wickman

Rådgivare

Läs mer om Tonie

Kontakta Tonie

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.