Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Projekt SPRUCE: presentation av undersökningsresultat

Välkommen till ett öppet seminarium på distans via Zoom 16 september 2020 där resultatet av en nyligen genomförd undersökning inom projektet SPRUCE kommer att presenteras. Undersökningen syftade till att kartlägga de nuvarande metoderna för kvalitetssäkring av numeriska simuleringar i svensk industri.

De viktigaste trenderna och utmaningarna som framgår av undersökningen kommer att identifieras genom en öppen diskussion efter presentationen.

Undersökningen fokuserade på olika angrepssätt för att bygga upp förtroende för numeriska simuleringar som stödjer beslutsfattande processer inom produktdesign och utveckling. Organisatoriska och tekniska faktorer som datahantering, analysplanering, osäkerhetskvantifiering och modellvalidering har en potentiell inverkan på trovärdighetsbedömningen av numeriska simuleringar och därför beaktades de i frågeformuläret.

Simuleringsexperter från flera industrisektorer (t.ex. fordon, konstruktion, energi) och tekniska områden (t.ex. FEA, CFD) besvarade enkäten och analysen av insamlade data kommer att presenteras.

Deltagarna kommer efter presentationen att uppmuntras att diskutera kring frågor relaterade till simuleringsstyrning, datahantering, modellvalidering och standardisering. Återkopplingen om undersökningen tillsammans med den alla insats framtagna i seminarium kommer att utarbetas till en strategisk vision och en färdplan för att fylla luckor i kvalitetssäkring av numeriska simuleringar, vilket underlättar skapandet av konkurrensfördelar i industrin med hjälp av numerisk modellering.

Det material som kommer att presenteras och diskuteras, är speciellt relevant för beräkningsingenjörer, CAE/FoU chefer, ansvariga för verifiering, validering och kvalitetssäkring av beräkningsverksamhet för industriella tillämpningar.

Seminariet är kostnadsfritt och hålls på distans via Zoom.


Information om evenemanget

Datum: 2020-09-16

Tid: 9:30 - 14:30 (med 30 min lunch)

Plats: Zoom (länk skickas efter anmälan)

Sista anmälningsdag: 2020-09-15

 

Anmäl dig här

Kontaktperson