Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Processums projekt

Vårt samhälle står inför utmaningar som kräver nya hållbara produkter och lösningar. En del i det arbetet är att ställa om från det som idag är fossilbaserat till fossilfria produkter tillverkade av förnybara resurser. Processum är därför delaktig i flera olika projekt, som partner, där man arbetar för en hållbar omställning. 

Biomodels4regions

Biomodels4Regions

BIOMODEL4REGIONS syftar till att stödja upprättandet av innovativa styrningsmodeller på lokal/regional nivå för att skapa bättre informerade beslutsprocesser, socialt engagemang och innovation för att stödja och stärka EU och internationella vetenskap-politiska gränssnitt för att uppnå målen för en hållbar utveckling.

Läs mer om projektet här

BIOMAC

BIOMAC

I mars 2020 antog Europeiska kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi som syftar till att göra den europeiska ekonomin redo för en grön framtid och stärka dess konkurrenskraft samtidigt som miljön skyddas. En av nycklarna för ett framgångsrikt genomförande av den europeiska cirkulära ekonomin är det ökande beroendet av biobaserade produkter som härrör från biomassa.

Läs mer om projektet här

Skog

C1Bio - Kolfixering genom grön kemi för en C1-baserad bioekonomi

Under de senaste åren har man kunnat mäta en snabb ökning av den atmosfäriska koncentrationen av koldioxid. Denna ökning kommer fortsätta på grund av den globala efterfrågan på energi och material från fossila källor. Sverige har som mål att bli ett koldioxidneutralt samhälle till år 2030 och att ha negativa nettoutsläpp av CO2 till 2045.

Läs mer om projektet här 

Himmel

Fossilfritt flyg i norra Sverige

Projektet Fossilfritt Flyg i Norra Sverige är en del i arbetet när det kommer till att samla in mer kunskap i hur flyget ska kunna ställa om till fossilfria drivmedel. Ett mål med projektet är att både identifiera och klargöra de åtgärder som krävs för att uppnå de nationella målsättningarna om att utveckla ett fossilfritt flyg.

Läs mer om projektet här

HTL

Industri 5.0

Idag saknas en enkel generell koppling mellan process och extern användare vid olika bruk vilket utgör hinder för utvecklingen av nya övervakningsapplikationer. I projektet Industri 5.0 kommer ny teknik att utvärderas i olika delsteg i samarbete med projektets partners.

Läs mer om projektet här 

Labb

INN-PRESSME

Projektet INN-PRESSME, som är finansierat under Europeiska unionens Horizon 2020, utvecklar material och lösningar för industrier för att ersätta fossila resurser med hållbara och kostnadseffektiva biobaserade material.

Läs mer om projektet här

NextGenProteins

NextGenProteins

På den globala marknaden växer efterfrågan på högkvalitativt protein för både mat och foder. På grund av den växande världens befolkning, resursbrist och klimatförändringar blir efterfrågan på protein svårare att tillgodose.

Läs mer om projektet här 

UNLOCK

UNLOCK 

Varje år produceras 15 miljoner ton kött i Europa vilket årligen skapar 3,6 miljoner ton avfallsfjädrar. Endast 25% av dessa fjädrar samlas in och förädlas. I linje med EU:s bioekonomistrategi, arbetar projektet UNLOCK med att värdera denna avfallsström och utforma en ny ekonomiskt och miljömässigt hållbar värdekedja.

Läs mer om projektet här 

Avslutade projekt

+
Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.