Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Medlemmar i Processums Intresseförening

Bio Energy Development North AB 

BioEndev utvecklar teknik och metoder för förädling av biomassa. Företagets bas är världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser.

www.bioendev.se

Brux AB  

Brux är ett service- och fastighetsbolag med 60 anställda och har fastigheterna intill Domsjö industriområde.

www.brux.se

C-Green  

C-Greens teknik OxyPower HTC använder kontinuerlig hydrotermisk karbonisering (HTC) för att omvandla bioslam från avloppsvattenrening, stallgödsel och matrester till ett slags biokol. Biokolet kan användas som ett fast biobränsle tack vare dess höga energiinnehåll. Det kan också användas som jordförbättringsmedel och potentiellt som aktivt kol.

www.c-green.se

Dåva DAC    

Dåva DAC erbjuder omhändertagande av fasta avfall och slam från bl a industri, bygg och marksaneringsprojekt. Verksamheten omfattar behandling, återvinning och deponering av både farligt och icke-farligt avfall och bedrivs i huvudsak inom Dåva Företagspark norr om Umeå. DAC är ett kommunalt bolag ägt av Umeå kommun.

www.avfallscenter.se

Domsjö Fabriker AB     

I bioraffinaderiet Domsjö Fabriker förädlas den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Huvudprodukterna är specialcellulosa, lignin och bioetanol.

www.domsjoe.adityabirla.com

Eurocon

Eurocon är en svensk koncern med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Företaget erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin.

www.eurocon.se

Holmen AB  

Med en historia som sträcker sig över 400 år har Holmen en lång tradition av att bruka och förädla naturens resurser. Grunden i Holmens verksamhet har alltid varit densamma – att ta vara på naturens tillgångar och förädla dem till största möjliga värde.

www.holmen.com

IPCO     

IPCO ägs av FAM AB och är ett oberoende företag inom Wallenberggruppen.
Sedan 1901 har stålband och stålbandslösningar från IPCO (tidigare Sandvik Process Systems) använts vid förädling av olika träbaserade produkter.Huvudkontoret finns i Sandviken. Företaget har representation och verksamhet i alla världsdelar.

www.ipco.com

LabService  

LabService skräddarsyr exakta, kemiska blandningar av högsta kvalitet för leverans till laboratorier. Redan från start var målsättningen att underlätta för kunden som efterfrågar bruksfärdiga referenslösningar. LabService har även ett stort sortiment och lager av övriga kemikalier och laboratorieutensilier.

www.labservice.se

Metsä Board Husum     

Husums Fabrik ingår i Metsä Board och är ett modernt massa- och pappersbruk som tillverkar och levererar obestruket och bestruket finpapper samt blekta sulfatmassor.

www.metsaboard.com

Mondi Dynäs AB   

Mondi Dynäs producerar 250.000 ton säckpapper och kraftpapper. Säckkonverterare och slutanvändare i hela världen utnyttjar och uppskattar styrkan och kvaliteten hos fiberråvaran. Mondi Dynäs är certificerat enligt ISO 14001 sedan år 1998.

www.mondigroup.com

Nouryon    

Nouryon är ett globalt företag som tillverkar specialkemikalier med verksamhet i över 80 länder. I Örnsköldsvik tillverkas cellulosaderivat som säljs under varumärket BERMOCOLL och används som tillsatsmedel i vattenbaserade färger samt i produkter för byggnadsindustrin.

www.nouryon.com

PulpEye     

PulpEye AB är ett innovativt företag inom mätteknik online och fokuserar på applikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. Huvudprodukter är massaanalysatorn PulpEye och flisanalysatorn ScanChip.

www.pulpeye.se

Ragn-Sells AB     

Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag. Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från hushåll och industrier vid ett stort antal återvinningsanläggningar.

www.ragnsells.se

SCA AB     

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett Sverigebaserat företag som tillverkar pappersmassa, papper, sågade trävaror och pellets.SCA är organiserat i fem affärsområden: Skog, Trä, Papper, Massa och Förnybar energi. Den stödjande enheten är Inköp & Logistik.

www.sca.com

SEKAB 

SEKAB är ett av Sveriges största cleantech-företag och tillhör Europas ledande etanolaktörer. Företaget importerar, tillverkar och förädlar bioetanol till fossilfria gröna kemikalier och biodrivmedel samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa.

www.sekab.com

Sveaskogs Förvaltnings AB     

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar med markförsäljning och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism.

www.sveaskog.se

Umeå Energi AB     

Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt sätt vill möta kundens behov av säkra och miljöanpassade produkter och tjänster.

www.umeaenergi.se

Valmet   

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Valmet har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

https://www.valmet.com/

Övik Energi AB     

Övik Energi är ett helägt kommunalt bolag med moderna, miljöinriktade fullservicelösningar inom energi och kommunikation. Bolaget erbjuder elavtal, eldistribution, fjärrvärme, processånga, närvärme, fjärrkyla och bredband.

www.ovikenergi.se

Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.