Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Processums historia

Processums rötter finns i den kemiverksamhet som MoDo byggde upp baserad på etanol från massafabriken i Domsjö före och under andra världskriget. Med etanolen som råvarubas utvecklades och producerades en lång rad kemiska produkter. Området blev en av den svenska kemiindustrins vaggor.

Det som från början var en dröm är nu verklighet. Vi förde samman Peter Blomqvist, Clas Engström och Magnus Hallberg. Tre vd:ar som genom åren satt sin prägel på det som i dag är Processum.

Milstolpar

2001. Företagen i Domsjöområdet skissar på ett kluster för processkemi/-teknik. Idén om ett centrum för samverkan och utveckling med inriktning mot processindustri får tidigt stöd av kommunen och Länsstyrelsen Västernorrland, liksom av Kempestiftelserna.

2003. Processum Technology Park AB bildas med Processums Intresseförening som ägare. Tidigt kommer också Mittuniversitetet och Umeå universitet med sin starka kemidel med som partners. SLU Umeå liksom Luleå tekniska universitet och Åbo Akademi ansluter några år senare och blir tunga akademiska partners i klustret.

En studie för att ta fram utvecklingsmöjligheter för biokombinatet i Domsjö görs och blir grunden till strategin som innebär bioraffinaderiutveckling på skogsindustriell bas. Namnet ändras till Processum Biorefinery Initiative AB.

2005. Vinnova utlyser en VINNVÄXT-tävling för att ta fram initiativ med potential att utvecklas till bärkraftiga tillväxtmotorer. Med stort stöd av medlemsföretagen, kommun, länsstyrelse och universiteten utarbetas initiativet Framtidens Bioraffinaderi och ansökan lämnas in. 

2008. Framtidens Bioraffinaderi utses till en av VINNVÄXT-vinnarna och Processums verksamhet växer successivt i omfattning. Ett FoU-råd bildas för att löpande utvärdera och stödja bioraffinaderiprojekt inom initiativet.

2011. Med hjälp av offentliga medel påbörjas uppbyggnaden av en pilotpark med utrustning för att kunna skala upp lovande idéer inom bioraffinaderi.

2013. Processum Intresseförening säljer 60 % av aktieinnehavet till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och företaget blir ett dotterbolag i SP-koncernen. Namnet ändras till SP Processum AB. Samma år passeras gränsen 100 pågående och genomförda bioraffinaderiprojekt.

2014. Projektet Single cell, med syfte att ur skogsindustriella restströmmar framställa single cell protein för användning som fiskfoder, uppmärksammas och tilldelas ett av tre EARTO Award 2014. EARTO är den europeiska samarbetsorganisationen för totalt ca 350 forskningsinstitut.

2016. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Innventia och Swedish ICT slås samman i en koncern, RISE Swedish Research Institute. SP Processum är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen och namnet ändras till Processum.

Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.