Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Karl Håkansson med nanocellulosafilament

Vad kan du göra av världens starkaste tråd?

20 november 2018, 10:21

I oktober vann Karl Håkansson från RISE Blue Sky Young Researchers Innovation Award för sin metod att spinna nanocellulosa till världens starkaste biomaterial – starkare än spindelsilke. I årets upplaga av TechMark Arena ger vi dig chansen att arbeta med materialet. Vad vill du utveckla med hjälp av världens starkaste tråd?

TechMark Arena är ett tvärvetenskapligt initiativ som för samman masterstudenter från olika discipliner för att arbeta med ett gemensamt tema. Syftet är att uppmuntra till en bredare inställning till ett ämne, säkerställa ett större utbyte av idéer mellan studenterna och ökad kunskapsdelning mellan olika projekt. Som antyds av namnet är tanken att matcha teknik och marknad för att på så sätt föra forskningen närmare marknaden.

– Programmet sammanför studenter från helt olika bakgrunder och låter dem dra nytta av varandras styrkor. Att ha ett gemensamt tema men med olika perspektiv är inte bara bra för innovationskraften, det skapar även en gemenskap som varar. Vi som var med i TechMark Arena 2017 har fortfarande kontakt och mycket glädje av vår vänskap, säger Maria Sundin som idag är projektingenjör inom förpackningsutveckling på RISE.

Temat för TechMark Arena 2019 är ”Biobaserade filament i en digital framtid”. Nio uppsatsförslag har tagits fram och presenteras mer detaljerat nedan. Studenterna arbetar med projekten under vårterminen 2019, och resultaten presenteras tillsammans före sommaren. Precis som tidigare år är förhoppningen att projektet utöver rapporterna även ska resultera i demonstratorer.

– Studenter som väljer att vara med i TechMark Arena kommer att forska och innovera kring 3D-tillverkning av biobaserade material och skapande av interaktiva material som till exempel kan leda elektricitet. Jag ser fram emot att vi demonstrerar nya möjligheter för industrin och människan, säger Tatjana Karpenja som tillsammans med Maria hållit i planeringen av programmet.

Projekt 2019:

SmartFabrics - hur man digitaliserar den sista vita fläcken med hjälp av piezo-elektriskt aktiva filament. Projektet syftar till att använda big data och digitalisering för att förbättra produktionsprocessen av massa och papper.

Aktiv förpackning - nya applikationer av funktionella filament i förpackningar söker nya kreativa förpackningsapplikationer.

3D-utskrift av ligninbaserade kompositer kommer att undersöka hur lignin, den näst vanligaste naturliga polymeren i världen, kan blandas med biopolymeren PLA för att skapa ett 3D-utskriftsvänligt material.

Karbonisering av lignin-nanocellulosafilament syftar till att producera en kolfiber med hög molekylär ordning och ändå med en hög kolhalt och därigenom åstadkomma en ny konkurrensutsatt kolfiber.

Processutveckling för produktion av biobaserat flerskiktsfilament är ett projekt med målet att utveckla nanocellulosespinnprocessen så att filament med olika lager kan tillverkas direkt i själva spinnprocessen.

Teknisk-ekonomisk utvärdering av nanocellulosa-spinnning från ett process- och produktperspektiv kommer att undersöka kommersialiseringen av spunnen nanocellulosa. Kostnader för produktion, möjliga tillämpningar och en jämförelse med den konventionella spinnprocessen kommer att ingå.

Pappersfilament för additiv tillverkning har som mål att utveckla ett skrivhuvud som är lämpligt för tryckning av termoplaster förstärkt med papperstråd.

Textilier med aktiva filament ska, som namnet säger, designa interaktiva textilier baserade på nya spinnprocesser utvecklade på RISE.

Kompabilitetsprogramvara för 3D-tillverkning handlar om att skapa hållbara design och 3D-tillverkningssystem baserade på svensk teknik och råvara.

 

Läs mer om projekten och ansök på www.ri.se/sv/jobba-hos-oss/lediga-jobb

 

TechMark Arena 2019 är organiserad med finansiering från forskningsstiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond.