Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbäddar viktiga för att stärka Europas innovationskraft

05 juli 2019, 10:13

Den 4 juli arrangerade European Political Strategy Center, EPSC, en konferens om hur Europas produktivitet och tillväxt kan stärkas. EPSC är EU-kommissionens egen tankesmedja som rapporterar direkt till kommissionens ordförande. En av de inbjuda talarna var RISE vd Pia Sandvik, som talade om testbäddars betydelse för europeisk innovationskraft.

- För att Europa ska vara globalt konkurrenskraftigt måste innovationstakten öka. Företag kan inte längre arbeta i silos, det är i gränssnitten mellan teknikområden och branscher som utvecklingen sker. Detta leder till ökat behov av samarbete mellan start-ups, små och medelstora företag och stora företag, sa Pia Sandvik.

- Regeringar måste utveckla strategiska agendor i samarbete med industrin för att möta samhällsutmaningarna. Policys och regelverk måste uppdateras i en mycket högre takt än tidigare för att undanröja hinder för innovation. För allt detta, och för att sprida ny kunskap till näringslivet, är testbäddar av stor betydelse, sa Pia Sandvik.

Idag finns en gemensam strategi inom EU för forskningsinfrastruktur, men det saknas en strategi för att dra full nytta av de testbäddar som finns i Europa. RISE driver 60 procent av alla svenska testbäddar. Även i andra europeiska länder är det ofta forskningsinstituten som ansvarar för testbäddar.

- En gemensam strategi behöver kartlägga de testbäddar som finns, prioritera de investeringar som behöver göras, säkerställa att små- och medelstora företag får tillgång till testmiljöerna samt innehålla en finansiering från EU i nivå med vad man spenderar på forskningsinfrastruktur, sa Pia Sandvik.