Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ska validera snabbtester för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2

23 september 2020, 08:29

RISE har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att validera prestandan hos utvalda snabbtester för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 (som kan orsaka Covid-19). Det finns ett stort antal snabbtester tillgängliga på marknaden och det är svårt för den aktör som ska köpa in ett snabbtest att veta vilket de ska välja.

- Det är viktigt att antikroppstester som ger tillförlitliga resultat används av aktörerna i samhället och det är glädjande att RISE kan bidra. Vi har ställt om våra resurser och skapat ett upplägg med kvalitetsledning och förfarande för valideringen, säger Anna Ridderstad Wollberg från RISE.

RISE ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten validera prestandan hos utvalda så kallade snabbtester (patientnära tester) som kan användas för att påvisa antikroppar mot SARS-CoV-2. Urvalet av de snabbtester som RISE validerar hanteras av Folkhälsomyndigheteten och baseras bland annat på den rekommenderade prestanda som myndigheten publicerat i sin vägledning om antikroppspåvisning vid covid-19.

RISE fungerar som en nationell laboratorieresurs. Resultaten från valideringarna av snabbtester för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 publiceras på RISE webbplats. RISE kan också utföra så kallade ”batchkontroller”, på uppdrag av företag. Dessa kontroller ska verifiera att nya leveranser av redan validerade tester håller uppgiven prestanda.

 

För mer info:

Anna Ridderstad Wollberg, RISE

010-516 60 61, anna.ridderstad.wollberg@ri.se

Länk till FHM    (https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsark…)

Länk till RISE:

https://www.ri.se/sv/validering-av-snabbtester-covid19