Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE-projekt söker dispens för bildelning hos regeringen

13 januari 2022, 08:22

Skövdebostäder vill hitta nya möjligheter att låta hyresgäster använda bolagets fordon via en bildelningsapp.Genom ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt, Drive Sweden Policy Lab, söker Skövdebostäder idag dispens från regeringen. 

Projektet, som är ett samarbete med RISE och Ezeride, innebär att Skövdebostäder nu ska ansöka om att utanför kontorstid dela fordon som står outnyttjade stora delar av dygnet - utan att ha normalt tillstånd som biluthyrare.

- Om vi på ett enklare och samtidigt säkert sätt kan hyra ut våra bilar utanför arbetstid kan vi tillhandahålla ytterligare en service till våra hyresgäster som möjliggör mer hållbara val. Samtidigt kan resultatet av just det här projektet underlätta och skapa nya möjligheter till utvecklade mobilitetstjänster för många verksamheter vilket ju kan göra riktig skillnad, säger Lina Eklund Svensson, chef för marknad och utveckling på Skövdebostäder.

Till sin hjälp i projektet har Skövdebostäder experter från RISE och Ezeride. RISE leder projektet och bistår med ansökan till regeringen och Ezeride tillhandahåller appen Ezeride Share som möjliggör bildelning på ett enkelt och effektivt sätt. Varken att dela bilar eller appen är ny, men det som är nytt i det här projektet är just att man söker dispens från regelverket för att på sikt kunna underlätta för fler att starta bilpooler och dela bilar.

- Vi samarbetar med en del andra bostadsbolag som har gått vägen att söka tillstånd för biluthyrning även om det är krångligt och inte ger full frihet att pröva nya modeller. Kan vi underlätta att slippa tillståndsprocessen finns det väldigt stora möjligheter framförallt för bostadsbolag att göra skillnad genom utvecklade mobilitetstjänster för sina hyresgäster. Det blir färre bilar på gatorna och minskat behov av p-platser samt minskade CO2-utsläpp eftersom det behövs färre bilar, säger Thomas Axelsson på Ezeride.

Reglerna för yrkesmässig biluthyrning har vid flera tillfällen visat sig utgöra ett hinder för nya affärsmodeller och sätt att dela fordon mer effektivt. Regelverket är enligt många en överreglering och Transportstyrelsen begärde som ansvarig myndighet redan 2012 att det skulle avskaffas. Skälen som talar för lagstiftningen urvattnas alltmer när den privata bildelningen – som inte omfattas av biluthyrningslagen och tillförande förordningar – ökar.

Ett argument för att behålla regelverket är viktiga frågor såsom brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgift om vem som fört ett visst fordon. Den problematiken måste kunna lösas på bättre sätt än just den lagstiftning vi har idag som har så många andra nackdelar.

- Om regeringen ger oss dispens får vi möjlighet att pröva i verklig miljö hur vi på ett tryggt och säkert sätt kan använda fordonsflottan mer effektivt och därmed ge värdefull kunskap om dessa affärsmodeller och hur regelverket för biluthyrning bör anpassas framöver, säger Niklas Thidevall, rättslig expert på statliga forskningsinstitutet RISE som leder projektet och bistår Skövdebostäder med ansökan till regeringen.

Kontakt:

Niklas Thidevall, RISE

niklas.thidevall@ri.se, 072-2267341