Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet

28 november 2019, 06:24

RISE ingår nu ett treårigt samarbetsavtal med Luleå tekniska universitet, LTU. I och med partnerskapet fördjupas relationerna ännu mer kring forskning, utbildning och innovation.

- Som forskningsinstitut är samverkan med akademin mycket viktig, därför är avtalet med LTU ett steg framåt för oss, som gör att vi bättre kan dra nytta av båda parternas kompetens för att möta samhällsutmaningarna. Det finns stor potential, till exempel inom digitalisering och biomaterial, säger Pia Sandvik VD för RISE.

- Samverkan mellan universitet och forskningsinstitut är väldigt viktiga – vi kompletterar varandra på ett positivt sätt. Jag ser fram emot att förstärka de befintliga samarbeten vi har med RISE men också att tillsammans utveckla nya projekt, exempelvis inom ljudområdet, där vi båda har spännande verksamheter i Piteå, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Tillsammans vill parterna arbeta för en ökad kvalitet inom kompetensutveckling, livslångt lärande, forskning och innovation. I förlängningen ska detta leda till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för båda parter, liksom för näringslivet och samhället i stort. Konkreta exempel på samarbeten är till exempel att studenter vid LTU kan göra sina examensarbeten vid RISE, gemensamma utbildningsinsatser för forskarstuderande samt att RISE och LTU gör gemensamma ansökningar om finansiering av forskningsprojekt.