Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE och Karlstads universitet i samarbete om hantering av personuppgifter

26 juni 2019, 11:25

Digitaliseringen och GDPR har gjort hantering av persondata allt mer krävande för många organisationer. Förra året anmäldes 2300 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, varav en fjärdedel gällde offentlig sektor. Förutom rättsliga och tekniska utmaningar finns också frågor om hur värde skapas med persondata, och inte minst på vems villkor.

Därför startar nu ett forskningsprojekt inom Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet i samverkan med RISE, Research Institutes of Sweden. Ämnet Statskunskap vid Karlstads universitet ingår också i projektet.

- För att förstå komplexa frågeställningar krävs breda samarbeten. Att samla kompetens kring tjänsteforskning, demokratiforskning och teknik känns både tidsenligt och relevant, säger Per Kristensson, professor och föreståndare för CTF.

Forskningen kommer till att börja med fokusera på datahantering, automatisering och AI inom välfärdstjänster. Projektet ska resultera i en ökad förståelse kring datas roll i ett digitaliserat samhälle, oavsett om det gäller att skapa bättre offentliga tjänster eller bättre politiska beslutsunderlag.

- Det handlar om hur den demokratiska staten digitaliseras, men också hur vi förser dessa digitala system med data. Om folk till exempel inte litar på att staten hanterar och skapar värde av våra skattepengar minskar skattemoralen. På samma sätt kommer vi kanske snart att prata om en datamoral om vi inte litar på att staten skapar värde av vår personliga data, förklarar Petter Falk, industridoktorand vid RISE, som kommer att leda projektet.

Den nyligen inrättade doktorandtjänsten vid RISE är inom ämnet statsvetenskap och knuten till CTF.

- Från RISE är vi glada att den här satsningen är igång. Vi behöver bygga ny kunskap kring området och se till att den också kommer till nytta i samhället. Den samverkan vi har tillsammans med CTF och Karlstads universitet blir med det här projektet ännu starkare genom att vi nu lyfter in nya perspektiv som vi är övertygade om kommer ha stor betydelse för samhällsutvecklingen, säger Sandra Eriksson, chef RISE Service Labs.