Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE använder möjligheten att korttidspermittera

02 april 2020, 05:22

På grund av Corona-krisens effekter på svenskt näringsliv minskar RISE intäkter. Därför används nu möjligheten att korttidspermittera medarbetare. 325 medarbetare av totalt 2 800 går från och med 6 april ner i arbetstid.

- Korttidspermittering är ett redskap som våra ägare staten gett oss för att klara denna tillfälliga nedgång. För den enskilde medarbetaren medför det en inkomstsänkning på maximalt 7,5 procent, men för oss som företag betyder det mycket att kunna minska kostnaderna, säger Pia Sandvik VD RISE.

Av RISE omsättning på drygt 3,5 miljarder kronor 2019 kom 50 procent från näringsliv och offentlig sektor genom uppdrag och forskningssamarbeten. Eftersom en så stor andel av verksamheten kommer från uppdrag påverkas RISE snabbt av nedgången i den svenska och den globala ekonomin.

- RISE uppdrag att stärka svenskt näringsliv och samhälles konkurrenskraft och att bidra till en hållbar omställning kommer att vara ännu viktigare när vi ska ta oss ur denna kris, därför är det oerhört angeläget att vi säkrar vår framtida kapacitet, säger Pia Sandvik.

- Vi följer utvecklingen noga och ser näringslivets utmaningar. Våra intäkter minskar och vi behöver därför minska våra kostnader. De åtgärder vi nu vidtagit räcker i detta skede, men det kan inte uteslutas att vi behöver göra mer, säger Robert Casselbrant, CFO RISE.