Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Renovering med hänsyn till sociala faktorer

21 januari 2019, 14:28

Stora delar av det svenska miljonprogrammet är i behov av renovering och effektivare energianvändning. En undersökning från RISE kartlägger hur relationen mellan energiprestanda och sociala förhållanden har utvecklats över det senaste decenniet. Detta ger Boverket och Energimyndigheten viktig information i utformningen av Sveriges nya renoveringsstrategi, som ska ta hänsyn både till miljö och sociala aspekter. 

Under 2019 ska en uppdaterad nationell renoveringsstrategi tas fram av Boverket och Energimyndigheten. Till denna bidrar nu ett examensarbete från RISE och Lunds universitet med viktig kunskap. Med hjälp av en helt ny metod kartläggs vilka delar av flerbostadsbeståndet som har sämst energiprestanda, och hur utvecklingen sett ut över tid.

Man har även samkört informationen från energideklarationerna med information om bland annat renoveringsomfattning och de boendes årsinkomster. Bland annat kan man då se att ekonomiskt svaga grupper ofta bor i byggnader med stora behov av energieffektivisering, information som kan vara viktig i utformningen av stöd och styrmedel vid renoveringar.

– Genom att inkludera dessa faktorer ges även en bild av i vilken grad behov av energieffektivisering sammanfaller med låg betalningsförmåga, och därmed känslighet för hyresökningar i samband med renovering, säger Jenny von Platten som gjort examensarbetet Energideklarationen i två vågor tillsammans med Carolina Holmberg.

I examensarbetet Energideklarationen i två vågor har man för första gången använt data från svenska energideklarationer för att studera hur energiprestandan hos svenska flerbostadshus har utvecklats de senaste tio åren, mellan 2008, då energideklarationerna först utfärdades, och 2018. 

– Då en energideklaration är giltig i 10 år har många fastighetsägare förnyat sina energideklarationer under 2018, vilket innebär att det är först nu som det är möjligt att använda deklarationerna till att studera förändringar i energiprestanda över tid, säger Carolina Holmberg.

Undersökningen visar också att energiprestandan har förbättrats i hela det svenska flerbostadshusbeståndet. Däremot är den observerade takten av energieffektivisering inte tillräcklig för att nå de nationella mål som finns. Examensarbetet har gjorts inom forskningsprojektet Nationell Byggnadsspecifik Information (NBI), ett projekt som syftar till att utveckla och applicera en nationell databas för flerbostadshus där information från flera olika register finns samlad.

För mer information, kontakta:

Carolina Holmberg, 0735 37 85 86

Jenny von Platten, 0735 73 45 36