Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nu möjligt P-märka fasader och ytterväggar

10 december 2009, 12:32

De flesta varianter av ytterväggar, fasader och skikt i väggen kan nu kvalitetssäkras genom P-märkning. Genom att P-märka ett byggsystem får man ett godkännande som minst uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR) och Byggnadsverkslagen (BVL). Dessutom ska P-märkning av ett byggsystem säkerställa förväntad funktion och förebygga problem och reklamationer.

När fuktproblemen i enstegstätade putsfasader med träregelstomme uppdagades började byggbranschen fråga efter kvalitetssäkring i form av P-märkningsregler för putsfasader och ytterväggar. Nu är det möjligt att P-märka bådadera.

De flesta varianter av ytterväggar, fasader och skikt i väggen kan nu kvalitetssäkras genom P-märkning. Genom att låta P-märka ett byggsystem får man ett godkännande som minst uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR) och Byggnadsverkslagen (BVL). Dessutom ska P-märkning av ett byggsystem säkerställa förväntad funktion och förebygga problem och reklamationer.

– Vi vet också att projektering, montage, marknadsföring och myndighetskontakter underlättas, säger Lars Olsson på SP.

Bygger på helhetstänkande
P-märkningen omfattar bland annat granskning av systemhandlingar, beräkningar, provning i laboratorium, fältmätningar och tredjepartskontroll. Tredjepartskontrollen gäller framförallt fasadsystem. Lars Olsson berättar att reglerna bygger på ett helhetstänkande.

– Det innebär att när material och produkter sätts samman till ett komplett system, så ska även det fungera oberoende av om det finns skarvar, fogar eller anslutningar. De produkter och material som ingår ska vara kompatibla med varandra och egenskapsverifierade.

Omfattar både produkt och utförande
Reglerna för P-märkning omfattar både produkten (byggsystemet) och utförandet (platsbyggande). Märkning av den färdiga fasaden eller konstruktionen kräver att arbetet utförs av en certifierad entreprenör.

– Behovet av detta är tydligt när det gäller komplexa eller känsliga konstruktioner medan det är mindre nödvändigt i andra fall, konstaterar Lars Olsson.

Vad är P-märkning?
P-märket är SPs eget certifieringsmärke. P-märkningen grundar sig på marknadens behov och innefattar även myndighetskrav. Utveckling av certifieringsregler sker av SP och remiss går till intressenter i berörd bransch.

För mer information, kontakta Lars Olsson, SP, 010-516 50 23, lars.olsson@sp.se (lars.olsson@sp.se)