Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jordbruksverket föreslår att RISE leder animaliesektorns kunskapsförsörjning

06 mars 2019, 10:25

Jordbruksverket föreslår att RISE Research Institutes of Sweden blir den nationella oberoende aktör som ska leda och stötta utvecklingen mot en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor i Sverige.

Jordbruksverket har haft ett uppdrag från regeringen om att föreslå ett system för kunskapsförsörjning och stöd som främjar en god djurhållning, hållbar produktion och ökad lönsamhet för lantbruksföretag.

Jordbruksverkets kartläggning och analys visar att det svenska agrara kunskaps- och innovationssystemet inom animaliesektorn behöver stöttas, förbättras och kompletteras för att bättre kunna bidra till att nå den svenska livsmedelsstrategins mål. Samtidigt behöver tillgängliga medel användas på ett effektivare sätt samt öka omvandlingen från kunskap till praktisk nytta. Idag saknas en aktör med uttalat samlat ansvar för dessa uppgifter.

Uppdraget för RISE föreslås vara att ansvara för nationell kunskapsförsörjning och att effektivisera användningen av tillgängliga medel inom animaliesektorn inklusive hästföretag. En grundläggande tanke är att aktörer med intresse av att utveckla och skapa tillväxt i svensk djurhållning ska söka sig till RISE för att mötas, fånga upp gemensamma behov och hitta samarbetsmöjligheter. Målet är att snabbt nå ut med kunskap till berörda och att fånga upp nya behov, hos företagare och rådgivningsorganisationer, som kan utvecklas till konkreta projekt.

­- Vi välkomnar Jordbruksverkets förslag. RISE har god erfarenhet av att leda den här typen av kunskapsutveckling med målet att utveckla hela branscher. Vi arbetar ju med tillämpad forskning som ska komma användarna till nytta, säger Jørgen Korning, sektionschef Jordbruk och trädgård, RISE.

Jordbruksverket lämnade in sin rapport till regeringen den 28 februari 2019.