Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hög tid utveckla standarder för nanomaterial

04 februari 2021, 07:21

För fortsatt teknikutveckling och för att nå klimatmålen blir det allt viktigare att implementera nya avancerade material i produkter. För det krävs också nya standarder. I ett projekt, finansierat av Vinnova, ska metoder utvecklas för att implementera standardisering på nanoteknik-området. Projektet drivs gemensamt av Chalmers Industriteknik, RISE och Svenska institutet för standarder, SIS.

– Materialen nanocellulosa och grafen kommer att ha en avgörande betydelse för en hållbar produktutveckling. De kan minska åtgången av metaller och plaster, ersätta sällsynta material och skapa nya spännande lösningar och produkter. För att nanomaterial på allvar ska kunna konkurrera med traditionella behövs nya standarder och att företagen både är med och utvecklar samt arbetar efter dessa. Det är ett angeläget fokus i vårt projekt, säger Johan Ek Weis, ordförande för SIS tekniska kommitté för nanoteknik och projektledare på Chalmers Industriteknik.

– Målet är att få ett helt annat engagemang för standardisering än idag och att vi gemensamt driver på arbetet i internationella sammanhang. Det finns så stor kompetens och många duktiga företag i landet som kan leda utvecklingen och projektet vill bidra till stärkt konkurrenskraft, säger Åsalie Hartmanis, Chalmers Industriteknik och projektledare för det aktuella projektet. 

Brist på standarder
Inom grafenområdet upplevs en brist på standardiserad beskrivning av materialen hos leverantörer – samt brist för hur karakterisering ska ske – som det största hindret för industrin att gå vidare med produktutveckling. Ett annat exempel gäller nanocellulosa, där de standarder som hittills har tagits fram i första hand gäller kristallin nanocellulosa. Svenska företag arbetar med en annan typ, fibrillär nanocellulosa, och då kan standarderna inte appliceras för dessa material. Det innebär att svenska innovationer som bygger på nanocellulosa riskerar att konkurreras ut.

Nya avancerade material – men olikheter
– Både nanocellulosa och grafen är nya avancerade material, men där stannar egentligen likheterna, säger Rosana Moriana Torró , senior forskare på RISE. Grafenföretagen är oftast små och unga, för nanocellulosa är det en större mix med både startups och stora koncerner. Så strategierna blir olika. Nyckeln är dock att bistå med förståelse och underlag kring standarders roll i att sprida användning, tillämpning och kommersialisering av nanocellulosa och grafen.

Mer information
Projektet heter Grafen och nanocellulosa, från gapanalys till stärkt svensk konkurrenskraft med standardiseringsverktyg och finansieras av Vinnova under 2021.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Ek Weis 
Projektledare Chalmers Industriteknik och ordförande SIS tekniska kommitté för nanoteknik 
Chalmers Industriteknik 
076-607 22 84 eller johan.ek-weis@chalmersindustriteknik.se 

Åsalie Hartmanis 
Projektledare 
Chalmers Industriteknik 
070-3757383 eller asalie.hartmanis@chalmersindustriteknik.se 

Rosana Moriana Torro 
Senior forskare RISE
010-228 44 02 eller rosana.moriana.torro@ri.se 

Ulf Haraldsson
Projektansvarig vid Svenska institutet för standarder, SIS 
08-555 520 13 eller ulf.haraldsson@sis.se