Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från flis till flygplan i Småland ska utveckla regional värdekedja för bioflygbränsle

14 november 2018, 13:39

Marknaden för bioflygbränsle är idag underutvecklad den kommersiella produktionen i princip obefintlig. I syfte att öka tillgången till förnybart bioflygbränsle har KLM, Södra, Växjö kommun, Växjö Energi, SkyNRG, Småland Airport, Fores, Luleå Tekniska Universitet och RISE gått samman för att i en gemensam förstudie undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland. Energimyndigheten har beslutat stödja projektet.

Förstudieprojektet ”Från flis till flygplan i Småland” ska identifiera och utveckla det mest kvalificerade upplägget för en fungerande värdekedja för bioflygbränsleproduktion i Småland. RISE är projektledande organisation och samtliga involverade parter bidrar ekonomiskt och kunskapsmässigt.

- Sverige har en unik möjlighet att ta täten vad gäller resurseffektiv produktion av bioflygbränsle baserat på de hållbara restströmmar som finns tillgängliga inom skogs-, massa- och pappersindustrin. Projektets konsortium utgör aktörer längs med hela den relevanta värdekedjan och vi på RISE ser fram emot att bidra med kunskap och kompetens på systemnivå för att skynda på utvecklingen, säger Johanna Mossberg, fokusområdesledare fossilfria transporter RISE.

Projektet, som löper till och med 2019-06-30, inkluderar bland annat; teknikinventering, analys av råvaru- och integrationspotential, tekno-ekonomisk analys av lokal produktion, analys av efterfrågan och distribution samt affärsmodell och kommunikation. Projektets budget uppgår till cirka 4.1 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten utgör 2,6 miljoner kronor.

RISE driver flera projekt för ett hållbart flyg, bland annat ett innovationskluster för fossilfritt flyg 2045 och ett projekt tillsammans med bland andra Luleå Tekniska Universitet som ska producera och testflyga flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester.

För mer information kontakta:

Johanna Mossberg, fokusområdesledare fossilfria transporter RISE: 0768-76 72 29, johanna.mossberg@ri.se