Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

2, 7 miljoner € investeras för att utveckla tryckt elektronik

16 september 2010, 14:31

Acreo med sin kompetens inom tryckt elektronik är en del av EU: s CLIP-projekt vars syfte är att utveckla lågkostnadsbläck för tryckt elektronik. Projektet kommer att möjliggöra för små och medelstora EU-baserade företag att utnyttja tryckt elektroniks växande potential. CLIP-projektet omfattar 2,7 miljoner € och finansieras inom EU: s 7:e ramprogram för forskning och teknisk utveckling (FP7).

Acreo med sin kompetens inom tryckt elektronik är en del av EU: s CLIP-projekt vars syfte är att utveckla lågkostnadsbläck för tryckt elektronik. Projektet kommer att möjliggöra för små och medelstora EU-baserade företag att utnyttja tryckt elektroniks växande potential. CLIP-projektet omfattar 2,7 miljoner € och finansieras inom EU: s 7:e ramprogram för forskning och teknisk utveckling (FP7), forskning för små och medelstora företag.

Inom CLIP-projektet (Conductive Low cost Ink Project) kommer Acreo att bidra med expertis och utrustning för produktion av tryckt elektronik. Acreo har lång erfarenhet inom tryckt elektronik med spetskompetens inom utveckling av material, komponenter och funktionalitet såväl som av produktionsprocesser. Verksamheten bedrivs i Acreos produktionsanläggning i Norrköping Science park.

Under de senaste 20 åren har sofistikerade utskriftssystem och teknik utvecklats och tryckt elektronik finns i en rad tillämpningar. Men för att vara attraktivt även för små och medelstora företag finns behov av ett elektriskt ledande bläck till lägre pris, som kan fungera som en plattform för att utveckla mer komplicerad och värdefull teknik. Genom att på så sätt utnyttja den tryckteknik som redan finns inom EU kan man förkorta tiden till marknaden för nya elektroniska produkter. CLIP-projektet sammanför ett urval av EU:s viktigaste forskningsinstitut, högteknologiska små och medelstora företag samt industrisammanslutningar, och utnyttjar deras specialiserade tekniker, tillämpningskunskap och djupgående kännedom om tryckning och nanoteknik.

"Acreo kommer att utveckla och optimera tryckprocessen för att uppnå en kommersiellt bärkraftig tillverkningsteknik”, säger Peter Dyreklev från Acreo och fortsätter: ”Projektet omfattar också en demonstrationsfas, där Acreo kommer att tillverka demonstratorer med förbättrad prestanda och lägre kostnad jämfört med idag tillgängliga elektriskt ledande bläck. "

Projektmedlemmar
De olika organisationer som deltar i projektet täcker alla aspekter av leveranskedjan, från råvaror (Intrinsiq Material, UK; NANOGAP, Spanien;  AVL Metal Powder, Belgien), med stöd av forskningsorganisationer (University of Santiago de Compostela, Spanien; och Sirris, Belgien) via bläckformuleringsexpertis (Paint Research Association, UK) till tryckningsexpertis inom en rad tekniker och tillämpningar (Printed Elecronics Ltd, UK; IMPIKA, Frankrike; CYPAK, Acreo, Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Sverige; Agfa-Gevaert, Belgien) vilka  stöds av industriellt kunnande från centrala EU-sammanslutningar (ESMA, Belgien; the Institute of  Nanotechnology, UK; PIRA International, UK; Plastic Elektronics Foundation, Nederländerna).

Dr Peter Buttiens, VD för ESMA, är projektledare och samordnare för CLIP
(www.clip-fp7.eu/ (http://www.clip-fp7.eu/))
Projektet stöds av FP7 finansiering och förvaltas av Research Executive Agency
(REA, www.ec.europa.eu/research/rea (http://www.ec.europa.eu/research/rea)).

Teknologier
Tryckt elektronik syftar till att möjliggöra billigare, grönare och mer flexibla lösningar för att kunna placera kretsar och komponenter direkt på substrat eller produkter, och därigenom kopiera den funktionalitet som idag finns hos kretskort. Detta kommer att ge EU-industrin möjlighet att tillverka produkter med förbättrad funktionalitet, oavsett om det gäller RFID-taggar, kretsar, sensorer, utan att behöva använda giftiga kemikalier, med ett minimum av avfall och till lägre kostnad.

Kontakt Acreo
Peter Dyreklev, 011-20 25 36, peter.dyrklev@acreo.se (peter.dyrklev@acreo.se)