Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Substitutionsprocessen

En viktig aspekt i substitutionsprocessen är att hitta alternativ som har tillräckligt bra teknisk prestanda, men som också har en påvisad bättre kemisk riskprofil och påverkan på hälsa och miljö.  Vi vill undvika och att alternativen som tas fram uppvisar en liknande eller sämre effekt på hälsa och miljö.

Substitutionsprocessen inkluderar dessa steg:

  1. Identifiera funktionen av PFAS i produkten och definiera kriterier för alternativ samt nivå och metoder för utvärdering av teknisk prestanda. 
  2. Leta efter kommersiellt möjliga alternativ och/eller utveckla nya alternativ.
  3. Utvärdera alternativ i form av teknisk prestanda på labskala.
  4. Kontrollera om alternativen är reglerade eller finns är med på någon lista som kemikalier med potentiella risker.  
  5. Utför en kemisk riskbedömning av alternativ med avseende på hälsa och miljö under produktion, användning och end-of-life. Alternativ som inte blir godkända på nivån kemisk riskbedömning går inte vidare i utvärderingen.
  6. Alternativ som uppfyller kemisk riskbedömning och teknisk prestanda går vidare till utvärdering i pilotskala och/eller utvärdering med industristandarder
  7. En hot-spot LCA görs för godkända alternativ för att se vilka steg i processen som bidrar mest till miljöpåverkan samt för att undersöka så att bidraget för alternativen inte är större än den substans man vill ersätta.
  8. En fullständig LCA görs på det mest lovande alternativen som man vill gå vidare med på slutet.
  9. Om teknisk prestanda och LCA godkänns övervägs alternativet för exploatering.
  10. Den/de framtagna alternativen testas skalas upp och testas i verklig miljö före kommersialisering. Det är här vi är nu i POPFREE steg 3 med formuleringar för textilimpregnering och film-bildande produkter.