Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Workshop: Towards a PFAS-free and circular industry

POPFREE Industri anordnar en 2-dagars workshop den 20-21 september för att tillsammans diskutera förutsättningar, möjligheter och lösningar för en potentiell utfasning av PFAS-kemikalier i produkter och processer, relevanta för industriella och kommersiella företag i Sverige.

PFAS berör många aktörer inom flera sektorer och i olika delar av värdekedjan och livscykeln och vi har nu möjlighet att bilda ett kompetenscentrum som tar itu med identifierade utmaningar.

Vi har just nu ett pågående planeringsprojekt med 22 partners som finansieras av Vinnova inom programmet Hållbar Industri. Syftet med projektet är att sätta ihop ett starkt konsortium med en konkret plan som adresserar identifierade behov från industrin för att möjliggöra en utfasning av PFAS. En ansökan om ett kompetenscentrum kommer att skickas in 1 mars 2023.

Till workshopen bjuder vi in både partners i planeringsprojektet och andra aktörer som är intresserade och villiga att jobba mot en utfasning av PFAS. Vi planerar för en givande diskussion om vilken forskning, innovation och konkreta aktiviteter som behövs för att möjliggöra en bred utfasning av PFAS. Workshopens mål är att lägga grunden för en gemensam handlingsplan med aktiviteter som kan inkluderas i ett framtida kompetenscentrum för en hållbar PFAS-fri och cirkulär industri.

Representanter som täcker in olika aspekter av PFAS användning och funktioner är välkomna och man kan bidra under workshopen utan att vara expert på vare sig PFAS eller kemikalier då alla olika perspektiv är viktiga.

Är ert företag eller organisation intresserade av att vara med i ett kompetenscentrum och samarbeta med andra aktörer kring utfasning av PFAS,  kontakta Lisa Skedung och/eller Tonie Wickman nedan för dialog kring deltagande i workshopen. 

Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

+46 70 619 60 16

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tonie Wickman

Kontaktperson

Tonie Wickman

Rådgivare

+46 10 516 53 40

Läs mer om Tonie

Kontakta Tonie
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.