Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Om projektet POPFREE

29 projektpartner ska tillsammans hitta och utveckla PFAS-fria alternativ inom sex olika områden. Att skapa medvetenhet om riskerna med PFAS och kännedom om alternativen och främja dessa ingår också i projektets tvååriga uppdrag.

POPFREE är ett tvåårigt innovationsprojekt som finansieras av Vinnova med syfte att hitta alternativ till PFAS och främja användningen av dessa. I POPFREE finns 29 projektpartner från industrin, akademin, forskningsinstitut och frivilligorganisationer som alla bidrar till att ta fram PFAS-fria kemikalier, produkter och att sprida kunskap i hela värdekedjan.

POPFREE arbetar med:

  • Utveckling av PFAS-fria alternativ och teknisk prestandatestning av dessa  
  • Bedömning av miljö- och hälsoaspekter
  • Lagstiftning och regelverk
  • Kommunikation och att skapa medvetenhet i hela värdekedjan

Vi arbetar med att hitta PFAS-fria alternativ inom sex olika områden: Papper- och förpackningar, Textil och läder, Kosmetika, Skidvalla, Brandsläckningsskum samt Filmbildande produkter.

Att skapa medvetenhet i hela värdekedjan om riskerna med PFAS och att sprida kunskap om PFAS-fria alternativ och användandet av dessa ligger också inom ramen för POPFREE.


FAKTA POPFREE

Varaktighet: 2017-11-14 – 2020-01-30

Total budget: 22 774 687 SEK

Finansiär: Vinnova