Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

POPFREE fokusområde: Papper

Bakgrund

När det gäller fettresistent papper är det industriella behovet att börja avveckla PFAS som avstötningsmedel. PFAS används idag för att ge fett- och oljeavisande egenskaper till papperet samtidigt som en viss nivå av permeabilitet för vattenånga kan bibehållas. I ett försök att avveckla PFAS kan kompromisser behöva göras på papprets prestanda. När permeabiliteten till vattenånga inte är nödvändig är en strategi för att uppnå fett- och oljeavvisande att använda fysiska barriärer. Alternativt kan PFAS ersättas med andra kemikalier såsom silikoner eller silaner; i så fall kan permeabilitet till vattenånga bibehållas på bekostnad av prestanda på olje- och fet avstötande effekt.

Danska Fødevarestyrelsen rekommenderar nu ett gränsvärde för PFAS i papper. Liknande rekommendationer diskuteras och kommer sannolikt att tillämpas på europeisk nivå i en nära framtid. Den danska förordningen kan påverka marknaden i den meningen att inte bara avsiktlig tillsatt PFAS kommer att behöva ersättas i slutföringsprocesser av papper; råmaterialet och använt vatten kommer behöva analyseras noggrant för kontaminering med föroreningar från tidigare behandlingar. Detta är i paritet med erfarenheterna från den ursprungliga norska regleringen av PFOA i textilier. I praktiken kan både avsiktlig och oavsiktlig närvaro av PFAS orsaka att papper misslyckas med att klara kraven.

Utmaningar

  • Föroreningar från uppströms processer.
  • Brist på data om relevanta nivåer för kommande lagstiftning i kommunikation med både uppströmsaktörer och tillsynsmyndigheter.
  • Brist på data om teknisk-, miljö-, och hälsoprestanda för icke-fluorerade alternativ.
  • Behov av att identifiera och utvärdera relevanta alternativ för att ersätta PFAS, på laboratorieskala och, om det är relevant, prototypnivå.
  • Låg offentlig medvetenhet om PFAS-fria alternativ.

Aktiviteter

Inom POPFREE kommer alternativ som används idag att utvärderas för hälsa- och miljö- såväl som teknisk prestanda. Kritiska kriterier kommer att identifieras och kommunikation till slutkund kommer att diskuteras. Dessutom kommer mätningar av potentiella föroreningar göras uppströms; det blir en viktig input för att förstå sambandet mellan orsak och effekt och kunna reglera oavsiktligt tillägg av PFAS.

Partners

Inom POPFREE finns aktörer som vill fasa ut PFAS och aktörer som redan har fasat ut PFAS. Tillverkare av kemiska alternativ till PFAS kommer att samarbeta med pappersproducenter som redan har avvecklat, eller är i färd med att avveckla PFAS.