Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Projektpartner i POPFREE

POPFREE är ett projekt finansierat av Vinnova som samlar 29 projektpartner från industri, akademi, organisationer och forskningsinstitut. Våra partner representerar olika delar av värdekedjan och var och en spelar en viktig roll för projektet.

Tillverkare av kemikalier och alternativa lösningar

Tillverkare av kemikalier bidrar med att tillhandahålla de material och lösningar som ska testas och de hjälper till att anpassa material och lösningar för att de ska uppfylla önskade funktionskriterier. Dessa partner bidrar med fördjupad kunskap om test och utvärdering och kompetens inom bland annat formulering och kompatibilitet mellan olika kemiska behandlingar.

Partners: BIM Kemi och Nouryon

Tillverkare av B2B-produkter

I den här gruppen har vi företag som använder kemiska produkter eller andra alternativa lösningar i sin produktion. Med dessa företag har vi en nära dialog om användning av dessa produkter och relaterade processer. Dessa företag bidrar även med material för test och kunskap om för dem viktiga egenskaper hos material.

Partners: Billerud Korsnäs, Nordic Paper, Organoclick, Paragon Nordic och TPC Textile

Tillverkare av konsumentprodukter

I ett substitutionsarbete, för att säkerställa att en produkts funktion bibehålls (både för professionella användare och konsument) måste de alternativa materialens egenskaper testas noggrant. De nya produkterna kommer att testas i laboratoriemiljö och i vissa fall i fältstudier. Våra partner kommer att bidra med kunskap om de önskade slutegenskaper såväl som prototyptillverkning och utvärdering av produkterna.

Partners: COOP Danmark, Carrington Workwear, Dafo Fomtec, Fristads, Försvarets Materielverk, H & M, Haglöfs, Helly Hansen, Icebug, Klättermusen, Mammut Sports Group, Peak Performance, Red Creek Sweden och Swix Sports

Medvetenhet hos konsument

En viktig drivkraft för substitution är att få en efterfrågan från användare. Inom vissa områden är medvetenheten om PFAS ganska hög medan inom andra områden är medvetenheten låg och efterfrågan på PFAS-fria alternativ saknas ännu. Därför ingår kommunikation som en del i POPFREE med hjälp av organisationer och andra påverkansaktörer som kan skapa medvetenhet, sprida kunskap och bidra till en ökad efterfrågan för PFAS-fria produkter.

Partners: Fidra, Naturskyddsföreningen, Vasaloppet

Akademiska partner

RISE Research Institute of Sweden är ett forskningsinstitut och innovationspartner. I samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE bidrar med grundläggande kunskaper inom yt- och kolloidkemi, funktionalitetstestning, formulering samt testning enligt branschstandard och utveckling av material och produktionsprocesser. RISE arbetar med ett brett utbud av material som papper, textilier, brandsläckningsskum samt kosmetika och skidvalla.

Peak Innovation (PI) är ett VinnVäxt-initiativ vid Peak Region Science Park, med stöd från regionen Jämtland-Härjedalen och Vinnova. En viktig uppgift för PI är att stödja forskningsdrivna innovationer inom svensk idrott- och outdoor-industri med kunskap om hållbarhet. PI kommer att samordna branschpartners inom skidvalla, textil och läder samt att delta i kunskapsspridningen inom idrotts- och outdoor-industrin.

Mittuniversitet i Östersund och avdelningen Sports Tech Research Center har en viktig roll i utvecklingen av testmetodiken för skidvalla och kunskap kring prestanda för valla.

Finansiär: Vinnova