Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

QureTech Bio förstärker effekten hos antibiotika

Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem som gör att vissa läkemedel riskerar att bli verkningslösa. Det svenska företaget QureTech Bios vision är att utveckla läkemedel för att bekämpa infektionssjukdomar och förekomsten av antibiotikaresistens. 

QureTech Bio har utvecklat nya substanser som antingen kan fungera som traditionella antibiotika, förstärka effekten av befintliga antibiotika eller avväpna bakterier i stället för att döda dem. 

– Den expertkompetens och de resurser som RISE bidragit med har varit ovärderligt för den fortsatta utvecklingen av våra projekt. Det har gett oss den vägledning vi behöver för att kunna ta nästa steg för att förfina våra substanser och ta dem närmare ett nytt behandlingsalternativ för infektionssjukdomar, berättar Annica Rönnbäck, projektkoordinator på QureTech Bio. 

Rådgivning för alternativa vägar framåt

I ett av QureTechs projekt har RISE bidragit med expertis inom ADME och toxikologi för att utvärdera och analysera resultat från en djurstudie, men också med rådgivning och vägledning för alternativ framåt för fortsatt optimering av substansklassen. 

– Att vara öppna och tydliga i kommunikationen och visa på vägar att komma runt hinder som uppstår längs vägen är en väldigt viktig del av vårt sätt att arbeta tillsammans med våra kunder, säger Ian Cotgreave, avdelningschef för kemisk och farmaceutisk toxikologi på RISE. Att nya molekyler och substanser inte alltid beter sig likadant i djurstudier som när man testat i provrör är en naturlig del av utvecklingsprocessen, men det är naturligtvis inte det man som utvecklare vill upptäcka när man har en huvudkandidat som man hoppas på. Då kan det ibland vara nödvändigt att backa ett steg och titta på fler liknande molekylstrukturer för att hitta en ny kandidat. 

Balans mellan ADME och effekt 

För att tolka och förstå resultat från effektstudier och toxikologiska in vitro- och in vivo-studier i tidiga läkemedelsprojekt är det viktigt att ha kännedom om substansernas ADME-egenskaper, dvs på vilket sätt de absorberas, distribueras, metaboliseras och utsöndras i kroppen. En substans som ger god effekt in vitro kan visa sig helt verkningslös i kroppen på grund av dåliga ADME-egenskaper. För att ta fram läkemedel är det därför viktigt att hitta en balans mellan effekt och ADME-egenskaper, samtidigt som det måste finnas säkerhetsmarginal mot toxicitet.  

– Med hjälp av prediktionsmodeller går det att förutse vissa egenskaper utifrån den kemiska strukturen redan innan de första experimenten utförs, förklarar Anna-Karin Sternbeck, expert inom ADME på RISE.  Prediktionsmodellerna möjliggör att ett stort antal projektsubstanser kan analyseras samtidigt. De mest lovande substanserna väljs sedan ut för att testas i ADME-experiment. Allteftersom nya ADME- och effektresultat tillkommer kan dessa integreras i olika beräkningsmodeller för att avgöra om det finns potential för substanserna att ge önskad effekt vid önskad dos i människa. Det visar sig ofta att de substanser med allra bäst in vitro-effekt inte är de substanser som är mest lämpade att driva vidare i projektet. I slutänden är det effekt, ADME-egenskaper och toxikologi som tillsammans avgör vilken substans som har bäst potential att bli ett läkemedel. 

Matilda Bäckberg

Kontaktperson

Matilda Bäckberg

Enhetschef

+46 10 516 63 67

Läs mer om Matilda

Kontakta Matilda
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.