Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Våra expertiser

Via Pharma Office når du all RISE kompetens och infrastruktur inom läkemedelsutveckling. Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss!

Analys

För att säkerställa att ett läkemedel har rätt funktionalitet, är homogent och stabilt behövs tre viktiga analytiska pusselbitar. Den första är karaktärisering av molekylen så tidigt som möjligt för att bekräfta identitet och funktionalitet. Den andra involverar identifiering av nedbrytningsprodukter och föroreningar under utvecklingen av tillverkningsprocessen och slutligen, den tredje pusselbiten, inkluderar stabilitets och kvalitetskontroll av den färdiga produkten. RISE stödjer företag och forskare med analyser och problemlösning för att ta fram robusta processer samt säkerställer produktens kvalité inför toxikologiska studier enligt regulatoriska guidelines som ICH, GLP och GMP.

Läs mer om kemiska analyser

Läs mer om bioanalys och biologiska prover

Läs mer om analys av protein och biologiska läkemedel

Läs mer om läkemedelsutvecklingsarbetet på RISE

Läkemedelsformulering

RISE är ofta anlitade för formuleringsutveckling mot läkemedelsbranschen. Vi kan ta fram formuleringar för att optimera effekten av din läkemedelssubstans eller hjälpa dig med ingrediens- och processval för att göra läkemedelsprodukten mer stabil, effektiv, säker och miljövänlig. Vår expertis täcker såväl processutveckling och produktkaraktärisering som uppskalning för tillverkning av formulerade läkemedel. På RISE har vi erfarenhet av att arbeta med småmolekyler, oligonukleotider och biologiska läkemedel. 

Läs mer om formulering

Läs mer om formulering av biologiska produkter

Datorbaserad prediktion och AI

Datavetenskap och artificiell intelligens (AI) skapar banbrytande möjligheter för effektivisering av läkemedelsutvecklingsprocessen. Tekniken möjliggör en markant acceleration i processerna för att upptäcka, utveckla, tillverka, testa och analysera framtidens läkemedel.

För säkerhetsbedömning av läkemedel och andra kemikalier krävs information om deras toxikologiska och farmakokinetiska egenskaper. Vi använder oss av in silico-program som stödjer sig på artificiell intelligens (AI) för att utifrån kemiska strukturer (SMILES) predicera parametrar viktiga för säkerhetsbedömningen.

Läs mer om datorbaserad prediktion

Läs mer om AI för kemi och toxikologi

Metabolism och farmakokinetik

Farmakokinetikstudier (PK) utförs för att optimera absorption, distribution, metabolism och utsöndring i discoveryfasen av läkemedelsutvecklingen. Dessa så kallade ADME-studier är avgörande för att förstå om en läkemedelskandidat har förutsättning att i rätt koncentration nå rätt plats i kroppen och där ge önskad farmakologisk effekt.

Läs mer om metabolism och farmakokinetik

Djurstudier

I vårt välutrustade (GLP- och BSL2-klassade) djurlabb kan vi bland annat genomföra studier inom farmakokinetik, metabolism, farmakologi och toxikologi i gnagare. Vi utför även anpassade studier för din läkemedelskandidat och behov. Oavsett om syftet är regulatoriskt eller inte (GLP eller icke-GLP), genomför vi alla våra studier med hög standard och har fokus på 3R-principer.

Läs mer om djurstudier

Läs mer om prekliniska inhalationsstudier för utvärdering av toxicitet och effekt

Toxikologi och safety

Vi kan testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för läkemedelskandidater och mäta att substanserna har den säkerhetsmarginal som krävs för att bli godkända på marknaden. 

Läs mer om toxikologi och safety

Läs mer om prekliniska inhalationsstudier för utvärdering av toxicitet och effekt

Läs mer om in vitro-metoder för immuntoxikologi, cellulär toxikologi och effektmarkörer och ADME-parametrar

Kemisk process­utveckling och uppskalning

Utmaningarna för att skapa hållbara kemiska processer är många. Vi har lösningar som ger gröna och hållbara tillverkningsprocesser. Vi hjälper dig med allt från de kemiska processerna, design och utveckling från laboratorium till pilotskala.

På RISE har vi lång erfarenhet av avancerade enhetsoperationer för separationsprocesser, batch och kontinuerlig kemi inklusive hög temperatur- och tryck kemi, processäkerhet och teknoekonomiska beräkningar.

Läs mer om kemisk process­utveckling och uppskalning

Matilda Bäckberg

Kontaktperson

Matilda Bäckberg

Enhetschef

+46 10 516 63 67

Läs mer om Matilda

Kontakta Matilda
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.