Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Våra case inom läkemedelsutveckling

Genom Pharma Office kan du få hjälp med allt från grundläggande forskning till stöd i tillverkningsprocessen. Vi kan kliva in som stöd genom hela utvecklingsprocessen eller vid specifika punktinsatser där rätt kompetens eller utrustning saknas. Nedan kan du läsa mer om några av våra pågående och avslutande uppdrag inom läkemedelsutveckling.

RISE accelererar utvecklingen av nya antibiotika

För att möta det globala hotet med resistenta bakterier behöver vi ett större batteri av möjliga behandlingar som kan användas på ett smart, strategiskt och hållbart sätt. Vi behöver även behandlingar som är effektiva mot resistenta bakteriestammar. Nya typer av antibiotika med helt nya verkningsmekanismer är en bit i pusslet.

Läs mer om projektet →

Fokus på kundbehov ger resultat vid utveckling av nytt läkemedel

Akut pulmonell hypertension högt tryck i lungornas pulsådror, är ett livshotande tillstånd som förekommer vid ett stort antal olika kritiska sjukdomar. Det svenska läkemedelsbolaget Attgenos teknologi baseras på banbrytande forskning om kväveoxid och cirkulationsfysiologi vid Karolinska Institutet.

Läs mer om projektet →

QureTech Bio förstärker effekten hos antibiotika

Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem som gör att vissa läkemedel riskerar att bli verkningslösa. Det svenska företaget QureTech Bios vision är att utveckla läkemedel för att bekämpa infektionssjukdomar och förekomsten av antibiotikaresistens.

Läs mer om projektet →

Mireca och RISE skalar upp läkemedel som bromsar celldöd

Ärftliga sjukdomar på näthinnan är den vanligaste orsaken till allvarliga synskador bland personer i arbetsför ålder. I Sverige finns i dag cirka 5 000 personer som lever med en sjukdom av det här slaget, och världen över drabbas ungefär en av 4 000 personer. I dagsläget finns få och smala botemedel för ärftliga näthinnesjukdomar, men det är något som läkemedels­företaget Mireca hoppas kunna ändra på. Med hjälp av RISE utvecklar bolaget nya substanser som kan bromsa celldöd och på så vis bota ärftliga sjukdomar på näthinnan.

Läs mer om samarbetet →