Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Läkemedels­utvecklingsprocessen

För att stötta dig i planeringen av ett läkemedelsprojekt beskriver vi här de olika stegen i utvecklingskedjan på en generell nivå.  

Kontakta oss om du har några frågor.

Processen att utveckla ett läkemedel kan vid första anblick se olika ut för olika typer av läkemedel, till exempel om man jämför ett kemiskt läkemedel med en cellterapi, eller med en monoklonal antikropp. Men från ett övergripande perspektiv är det ändå samma typer av frågor man måste utreda längs vägen. Från grundläggande forskning och initiering till kliniska prövningar.

Att ge sig in på läkemedelsutveckling är en omfattande, dyr och strikt reglerad resa. Därför är det en bra idé att redan från början ha en god uppfattning om vad som är målet och hur vägen dit ser ut. Detta gäller egenskaper för såväl läkemedelsprodukten som för den patientgrupp som ska behandlas samt vad för effekt- och säkerhetsprofil man siktar mot. Och, om det ska vara värt att utveckla denna produkt behöver det finnas ett behov på marknaden och villiga köpare.

I menyn till höger kan du läsa mer om läkemedelsutvecklingsprocessens steg.

Olika typer av läkemedel och hur de klassas kan man läsa om på Läkemedelsverkets webbsida.