Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ulf Nordberg

Forskare

Tel +46 10 516 69 59

E-post ulf.nordberg@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Kretsloppsteknik (101404)

Min huvudsakliga forskning omfattar avfallsbehandling med inriktning på planering och behandling i form av insamling, system för återvinning, matavfall, biologisk behandling i form av rötning och kompostering. Arbetet omfattar insamlingssystem för avfall, dimensionering av rötningsanläggningar, processuppföljning för torrötning, våtrötning och UASB processer från labbmiljö till pilotskala och fullskaleanläggningar, substratbedömning, sammansättningsanalyser och driftsstöd. Vidare medverkar jag i utredningsuppdrag, förstudier, uppföljningar och utvärderingar inom avfallsområdet. Min bakgrund är civilingenjör med miljö och samhällsbyggnads inriktning.