Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Petra Edoff

Enhetschef/ Fokusområdesledare RISE interna digitalisering

Tel +46 10 228 44 23

E-post petra.edoff@ri.se

Ort Västerås

Enhet Användarcentrerad digitalisering (102201)

ORCID 0000-0003-4077-6949

Petra är senior forskare och enhetschef på Användarcentrerad digitalisering. Hon är även ansvarig för att facilitera digitalisering internt på RISE.

Petras faciliterar samarbete som kombinerar industri, akademi och offentliga aktörer inom innovations- och organisationsutvecklingsprojekt. Specifika intresse- och kompetensområden är organisationsutveckling, innovationsledning, psykologi och hållbar utveckling. Kunskaperna inom innovationsledning används både för att hjälpa till att utveckla industrin och RISE internt genom olika digitaliseringsprojekt där människan är i centrum.

Hon disputerade inom Innovation och Design i ämnet offshoring av komplexa produkter 2014 och har sedan dess arbetat i projekt i branscher såsom robotik, telekom, fjärrvärme samt innovationsprojekt avseende miljöteknik i stadsutveckling. Erfarenhet från forskningsprojekt som involverar bl.a. Indien, Kina och Ukraina.