Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Linus Brander

Senior forskare

Tel +46 10 516 68 57

E-post linus.brander@ri.se

Ort Borås

Enhet Materialdesign (104303)

* Kemist och geolog med doktorsgrad i Mineralogi och Petrologi.
* Expert på kemiska, fysikaliska, mineralogiska och mekaniska egenskaper hos mineralbaserade material.
* Leder projekt inom användning av mineraliska material i byggnation och anläggning, tex nyttiggörande som ballast eller bindemedel i betong. Exempel på material jag arbetar med är restflöden från gruva, brytning och processer (skrotberg, sandmagasin, lakningsrester, gjuterisand, slagg), bygg- och rivningsavfall, och primära råvaror för ballast och natursten.
* Arbetar med frågor kring kritiska råvaror för hållbar omställning, bland annat genom projekt som fokuserar på tillståndsprocesser, koordinatorroll för RISE engagemang i KIC/EIT Raw Materials, samt som ledamot i Swedish Mining Innovation's arbetsutskott.

Relaterat