Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jens Wolf

Projektledare

Tel +46 10 228 45 32

E-post jens.wolf@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Process- och systemanalys (401405)

PhD i Kemiteknik, inriktning Energiteknik, KTH, 2004
Avhandlingens titel: “CO2 Mitigation in advanced Power Cycles”

Jens har mer än 20 år erfarenhet i processimulering från både el, kraft-värme och massaproduktion. Jens har varit drivande som teknisk projektledare och utförande ingenjör vid utveckling av nya processer för koldioxidavskiljning från rökgaser under sin sjuåriga anställning hos Vattenfall. Fokus på hans uppdrag var modellering av fullskaliga kraft- och kraftvärmeverk med koldioxidavskiljningstekniker såsom Oxyfuel, amine skrubbning, chilled ammonia processen, chemical looping combustion och så kallat IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle)med koldioxidavskiljning.

Från 2015 till 2019 har Jens varit aktiv i det norsk-svenska projektet ”CO2stCAP” [1]-[3]. Jens uppgift har varit en teknoekonomisk utvärdering av en amine-baserat rökgastvätt för koldioxidavskiljning i ett state-of-the-art massabruk. Under det senaste året har Jens också utfört konsultuppdrag inom ämnet.

Referenser

BECCS in massa- och pappersindustri
[2] Skagestad, R., Wolf, J.; Anheden, M., Gardarsdottir, S., Norrmann, F., 2018
A Case Study of Partial Capture of CO2 From a Pulp Mill – The CO2 Capture Cost, 14th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-14 , 21 - 25 October 2018, Melbourne, Australia

[3] Skagestad, R., Wolf, J.; Anheden, M., Gardarsdottir, S., Norrmann, F., 2018,
Impact analysis of CO2 capture from pulp mills – effects on CO2 emissions, cost and green electricity production
Int. Conf. on Negative CO2 Emissions, May 22-24, 2018, Gothenburg, Sweden

Bioolja fråm kraft lignin
Anheden, M., Uhlin, A., Wolf, J., Hedberg, M., Berg, R.,
Ankner, T., Berglin, N., von Schenck, A., Larsson A.L., Guimaraes, M., Fiskerud, M., Andersson, S., Value Chain for Production of Bio-oil from Kraft Lignin for use as
Bio-jet Fuel, NWBC 2017, Stockholm, March 28-30, 2017

Hydrogen production in Chemical Looping systems
• [5] Wolf, J. and Yan, J., Parametric Study of Chemical Looping Combustion for Tri-generation of Hydrogen, Heat and electrical Power with CO2 capture, Int. J. of Energy Research, Vol 29, Issue 8, 739-753, June 2005
[4] Wolf, J. and Yan, J., Cogeneration of Hydrogen and electrical Power in an extended Chemical-Looping Combustion, Proceedings of Energy-Efficient, Cost-Effective and Environmentally-Sustainable Systems and Processes (ECOS’04), Guanajuato, Mexico, July 7-9, 2004.

Gasification of biomass
[6] Carvalho, L., Furusjö, Kawnish Kirtania, E., Wetterlund, E., Lundgren, J., Anheden, M. and Wolf, J. Techno-economic assessment of catalytic gasification of biomass powders for methanol production, Bioresource Technology 237 (2017) 167–177
Wolf, J., Barone, F. and Yan, J., Performance Analysis of Evaporative Biomass Air Turbine Cycle with Gasification for Topping Combustion, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Transactions of ASME, Vol. 124, No. 4, 757-761, ASME, 2002.